Ediční řada Dominicana

Psi Páně

Psi Páně

 • Jonáš Vacek,
 • DVD, ČR 2017, 70 min, anglické titulky

Snímek Psi páně je nejnovějším kouskem režiséra Jonáše Vacka, rodáka z Lipníku nad Bečvou.

Dokument se na řád dominikánů dívá z trochu jiného pohledu. Co v dnešní době znamená oblékat dominikánské roucho? Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby. Zajímá to ale ještě člověka dnešní doby?

 • Cena: 150 Kč
Ponoř se! - e-kniha

Ponoř se! - e-kniha

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, brož., 288 str., rok vydání 2017

„Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

 • Pouze jako e-kniha, 220 Kč
Ponoř se!

Ponoř se!

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, brož., 288 str., rok vydání 2017

„Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

K dispozici rovněž jako e-kniha.

 • Cena: 330 Kč
Dialog

Dialog

 • Kateřina Sienská,
 • 3. vydání, váz. 368 str.

Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Pouze jako e-kniha, 250 Kč
Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

 • J.-P. Torrell OP,
 • z francouzštiny přeložila Marie Benáková, brož., 264 s., rok vydání 2017

Studie jednoho z nejuznávanějších badatelů v oboru života a díla Tomáše Akvinského objasňuje a zpřesňuje předchozí výzkumné závěry o Tomášových životopisných a pracovních datech. Objevuje zajímavé souvislosti událostí jeho života s učením a duchovním vývojem tohoto velikána křesťanského myšlení.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 320 Kč
Proč být křesťan? - e-kniha

Proč být křesťan? - e-kniha

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 s., rok vydání 2017

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Pouze jako e-kniha, 190 Kč
Proč být křesťan?

Proč být křesťan?

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 s., rok vydání 2017

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Začtěte se do ukázky z knihy.

K dispozici rovněž jako e-kniha.

 • Vyprodáno, 290 Kč
9 tváří dominikánské svatosti

9 tváří dominikánské svatosti

 • Guy Bedouelle,
 • přeložila Markéta Štěpánková, brož., 152 s., rok vydání 2016

V návaznosti na Devět způsobů modlitby svatého Dominika představuje francouzský dominikánský teolog a historik Guy Bedouelle (1940–2012) devět cest dominikánského života a svatosti. Tak jako Dominikova modlitba nabývá viditelných podob v jeho postojích a gestech, tak se bohatství jeho charismatu zviditelňuje v jednotlivých světcích řádu.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 185 Kč
katalog Kristus v Getsemanech

katalog Kristus v Getsemanech

 • Editor: Norbert Schmidt, brož., 72 s., rok vydání 2017

Kristus v Getsemanech. Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Katalog vydaný pro Akademickou farnost Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

 • Cena: 200 Kč
Svatá Maří Magdalena

Svatá Maří Magdalena

 • Henri-Dominique Lacordaire OP,
 • brož. 144 stran

Druhou nejznámější ženou z okruhu nejbližších přátel Ježíše z Nazareta je bezesporu Maří Magdalena, velká světice, kterou církevní tradice nazvala apoštolkou apoštolů. A její hrob v Provence se podle autora knihy řadí svým významem hned za hrob našeho Pána v Jeruzalémě a za hrob svatého Petra v Římě.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Vyprodáno, 175 Kč
O formaci kazatelů

O formaci kazatelů

 • Humbert z Romans,
 • váz., 240 str.

Českému čtenáři se dostává do rukou nejen překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice, ale spis, který nepřestává být aktuální ani dnes. Budou jistě místa, nad kterými se pousměje pro jejich archaičnost. Mnohem víc však bude těch, kde čtenář snadno pochopí, že Humbertovy analýzy, postřehy a rady neztratily pod nánosem staletí nic ze své pravdivosti a svěžesti. Kazatelům i jejich posluchačům může být útěchou vědomí, že problémy, se kterými se potýkáme dnes, nejsou nepodobné těm, které řešil v polovině 13. století představený dominikánského řádu. To dodá Humbertovým radám věrohodnosti pro naši současnost.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 300 Kč
Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti

Krátká rozmluva o získání pravé dokonalosti

 • Kateřina Sienská,
 • brož., A6, 20 str.

Dílko svaté Kateřiny o křesťanské dokonalosti, jehož překlad podáváme svým přátelům, se nezachovalo v krásné toskánštině sienské světice. Nejstarší rukopis je latinský.

Začtěte se do ukázky z knihy.

Dočasně vyprodáno, připravuje se dotisk.

 • Vyprodáno, 65 Kč
Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze, umělecký průvodce

Farní a klášterní kostel sv. Jiljí v Praze, umělecký průvodce

 •  kolektiv autorů,
 • 48 str., velký formát, barevné fotografie

Umělecký průvodce klášterním kostelem sv. Jiljí nás na 48 stranách většího formátu seznamuje s architekturou kostela, s jeho vnitřní uměleckou výzdobou a s ostatními zajímavostmi. Čtenář zde mimo jiné nalezne podrobné popisy fresek V. v. Reinera, oltářů, soch či dřevořezeb a pochopí jejich umístění v ikonografickém programu kostela. Díky barevným fotografiím se lze podrobně seznámit s kostelem sv. Jiljí i z pohodlí čtenářského křesla.

 • Cena: 150 Kč
Zemřít láskou. Život a dílo P. Ambrože Svatoše OP

Zemřít láskou. Život a dílo P. Ambrože Svatoše OP

 • Augustin Prokop,
 • brož., 132 str.

Drobná knížka vypráví životní příběh dominikána, který se zapsal do dějin naší provincie dvěma důležitými momenty: službou provinciála během celého období komunistické diktatury (1948-1986) a neúnavným úsilím o svatořečení paní Zdislavy z Lemberka v téže neblahé době. Jeho nakažlivý optimismus a neúnavná mladistvá horlivost tak nemohly pramenit z ničeho jiného než z hlubokých duchovních zdrojů.

 • Vyprodáno, 145 Kč
Dní sypký suchopár

Dní sypký suchopár

 • Patrik Kužela,
 • 68 str.

Patrik Kužela byl jáhnem dominikánského řádu, který zahynul během II. světové války v Osvětimi. Jeho životní běh byl krátký, ale stačil k tomu, aby bratr Patrik dosáhl lidské i duchovní zralosti, onoho "mužného věku", o němž mluví svatý Pavel a který můžeme směle nazvat svatostí. Publikace sestavená převážně z jeho dopisů a básní nám dává zahlédnout hlubiny jeho zápasů i konečného vítězství. Dominikánský řád v Čechách v něm má svého mučedníka, který by se měl právem stát předmětem beatifikačního procesu.

 • Cena: 85 Kč
Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)

 • Jakub Zouhar,
 • brož., 280 s.

V obsáhlé disertační práci autor zasazuje dějiny dominikánské provincie do širších souvislostí dané doby.

 • Cena: 320 Kč
Dominikáni

Dominikáni

Reprezentativní publikace, která seznamuje čtenáře s posláním a reálným životem bratří kazatelů prostřednictvím umělecké fotografie s doplňujícími komentáři.

 • Cena: 150 Kč
Nové víno dominikánské spirituality

Nové víno dominikánské spirituality

 • Paul Murray,
 • brož., 144 stran

Nevšední pohled na dominikánskou spiritualitu. Do jejího středu autor překvapivě staví radost! Z dějin dominikánského řádu přesvědčivě dokazuje, že "nové víno radosti" opájelo duši prvních dominikánů a dávalo výmluvnost jejich kázání.

 • Cena: 148 Kč
Svatý Dominik

Svatý Dominik

 • Simon Tugwell,
 • 60 s.

Barevná obrazová publikace o životě, působení a velkém zakladatelském díle svatého Dominika. Autor je význačný řádový historik a zároveň skvělý vypravěč s duchovním přesahem. Jeho dílo tedy může posloužit jednak jako zdroj spolehlivých informací, jednak jako kvalitní duchovní četba. Vyšlo v srpnu 2008 v řadě Dominicana, ve spolupráci s francouzským vydavatelstvím Signe.

 • Cena: 140 Kč
Náležet Bohu

Náležet Bohu

 • Hyacint M. Cormier,
 • brož., 104 s.

Moudrost a pokora tohoto význačného magistra Řádu kazatelů na přelomu 19. a 20. století, obnovitele České dominikánské provincie, vysvítá nejen z jeho životopisu, ale především z článků a promluv, které jsou řazeny podle hlavních témat jeho kazatelského působení.

 • Cena: 98 Kč
In Spiritu veritatis

In Spiritu veritatis

 • brož., 784 s.

Almanach k 65. narozeninám mons. Dominika Duky shromažďuje příspěvky více než čtyř desítek domácích i zahraničních autorů. Příspěvky, z nichž většina vznikla právě pro tuto příležitost, jsou rozděleny do pěti tematických oddílů - Biblica; Philosophico-theologica; Dominicana; Reginae-Gradecensia; Religio, poesis et societas. Celek almanachu lze charakterizovat jako sondu do současného myšlení v daných oblastech. Odborné příspěvky almanachu doprovází soubor uměleckých fotografií.

 • Cena: 540 Kč
Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy?

 • Petr Chaloupský,
 • brož., 52 s.

Životní příběhy dominikánské terciářky, která se neochvějnou věrností pravdě dostala nejen za mříže komunistického vězení, ale především do důvěrné Boží blízkosti.

 • Cena: 50 Kč
Novéna ke sv. Zdislavě, patronce rodin

Novéna ke sv. Zdislavě, patronce rodin

 • brož., 32 s.

Devítidenní pobožnost ke svaté Zdislavě, která se inspiruje texty Písma a Katechismu katolické církve o manželství a rodině.

 • Cena: 30 Kč
Sedm posledních slov

Sedm posledních slov

 • Timothy Radcliffe,
 • brož., bar. obr., 88

Autor se v postních kázáních noří do tajemství smrti Kristovy a jeho posledních slov na kříži, aby v nich zahlédl počátek vzkříšeného života a první slova nového stvoření. Úvahy bývalého magistra dominikánského řádu se vyznačují vnímavostí k problémům současného světa a hlubokým sociálním cítěním.

 • Vyprodáno, 110 Kč
Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize

Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize

 • Tomáš Petráček,
 • brož., 280 s.

P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické biblistiky. Jeho pohnuté životní osudy ilustrují proměny katolické církve a celé společnosti na přelomu 19. a 20. století.

 • Cena: 260 Kč
Marie-Joseph Lagrange

Marie-Joseph Lagrange

 • Tomáš Petráček,
 • brož., 184 s.

Životopis zakladatele moderní katolické biblistiky M.-J. Lagrange (1855-1938), muže, kterému se za cenu osobního heroického nasazení podařilo smířit vědu s biblickým poselstvím. Doplněno překlady základních textů (Prameny Pentateuchu, Historická metoda).

 • Cena: 170 Kč
Medvěd a mniška

Medvěd a mniška

 • Timothy Radcliffe,
 • brož., 136 s.

Timothy Radcliffe, bývalý generální magistr dominikánského řádu, nás ve svých promluvách, plných laskavosti a anglického humoru, fascinuje svým hlubokým vhledem do podstaty křesťanského povolání a do smyslu řeholního života jakožto "obnaženého jádra" křesťanství. Vydáno ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

 • Vyprodáno, 119 Kč
Životy bratří

Životy bratří

 • Gerald Frachet,
 • brož., 192 s.

Jedním z pramenů dokládajících události spojené se založením řádu a vyprávějících o životě a skutcích prvních bratří je dílo ze 13. století. Čeští čtenáři se s jeho vybranými částmi mohli poprvé seznámit v časopise Růže dominikánská v letech 1936-38. Nové vydání je rozšířenou a upravenou verzí tohoto prvorepublikového výběru.

 • Cena: 180 Kč
Rozdávat z plnosti kontemplace

Rozdávat z plnosti kontemplace

 • Thomas Philippe,
 • brož., 120 s.

V rekolekčních promluvách dominikána T. Phillipa, zakladatele komunit Archa, nás Panna Maria vede přímo k srdci apoštolského povolání, jímž je kontemplativní život. Vydáno společně s Karmelitánským nakladatelstvím.

 • Cena: 112 Kč
Nazývám vás přáteli

Nazývám vás přáteli

 • Timothy Radcliffe,
 • brož., 96 s.

Poutavý rozhovor s bývalým generálním magistrem dominikánského řádu o jeho životě, povolání, o církvi a řádu.

 • Cena: 89 Kč
Dějiny Řádu kazatelů

Dějiny Řádu kazatelů

 • William A. Hinnebusch,
 • brož., 144 s.

Stručné a přehledné zachycení dějin dominikánského řádu od jeho vzniku až po současnost.

 • Vyprodáno, 140 Kč
Historie dominikánů v českých zemích

Historie dominikánů v českých zemích

 • brož., 240 s.

Sborník k 700. výročí založení České dominikánské provincie zachycuje dějiny řádu v Čechách od jeho vzniku až po současnost.

 • Vyprodáno, 235 Kč
Kateřina ze Sieny

Kateřina ze Sieny

 •  Lohrum, Dörtelmannová,
 • brož., bar. příloha

Čtivý životopis sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve. Biografie je sestavena z mnoha dobových i současných pramenů.

 • Vyprodáno, 120 Kč
Dominik

Dominik

 • Meinolf Lohrum,
 • brož., bar. příloha,

Poutavě psaný životopis sv. Dominika, apoštola bludařů a zakladatele kazatelského řádu.

 • Cena: 90 Kč
Dominikáni

Dominikáni

 • brož, 54 s., bar.

Základní seznámení s dominikánským řádem - jeho vznikem, posláním, strukturou a jeho působením u nás.

 • Cena: 40 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]