Hnědá bible

  • 2240 s., 120x150 mm
Hnědá bible

Jeruzalémská bible – jeden z nejuznávanějších a nejvíce rozšířených moderních překladů Písma. Je plodem badatelských snah Jeruzalémské biblické školy, která již více než po sto let působí na místech vzniku Bible –přímo ve Svaté Zemi. Jeruzalémská bible obsahuje poznatky z oblasti biblické archeologie a historie a filologie, rovněž také antropologie, geografie a z mnoha dalších oborů. Jazykem, v němž byla sepsána, je francouzština, z ní vycházejí jednotlivé překlady verze. Česká verze vznikala třicet let péčí překladatelů Dagmar Haalsové a Františka X. Halasových za spolupráce patnáctičlenného týmu odborných poradců. Překlad se snaží formou přiblížit k původním biblickým textům, neubírá ani nepřidává literární kvality originálu, snaží se jej prezentovat takový, jaký je. Podrobné úvody k jednotlivým knihám přinášejí nejdůležitější interpretační poznatky. Bohaté poznámky pak přinášejí jazykové, historické, teologické a další komentáře k jednotlivým místům Bible. Po stranách textu nalezneme tzv. konkordanční odkazy. Jeruzalémská bible přináší i deuterokanonické knihy. Vhodná je jak ke studiu, tak i k rozjímání. Více informací na stránkách věnovaných Jeruzalémské bibli.

  • Cena: 350 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]