Tři dopisy Tomáše Akvinského

  • Pavel Blažek,
  • 112. str.
Tři dopisy Tomáše Akvinského

Jádro knihy tvoří Akvinského Dopis brabantské vévodkyni. Je to jediný z Tomášových listů adresovaný světskému panovníkovi, či v tomto případě panovnici. Doctor angelicus v něm odpovídá na dotazy týkající se některých aspektů její vlády, především problému přípustnosti přijímání peněz a vybírání daní od židů a křesťanů. V listu O obchodování na úvěr se Tomáš vyjadřuje k tomu, co bychom dnes označili jako praxi úvěrového prodeje. Dopis O astrologii pak stručně odpovídá na otázku, zda a za jakých okolností je dovoleno využívat astrologie.

  • Cena: 125 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]