Promluvy o vykoupení

  • Charles Journet,
  • brož, 100 str.
Promluvy o vykoupení

Tajemství vykoupení, jakožto zjevení svrchovaného bohatství Boží lásky a zdroj naší spásy, leží v srdci teologie kardinála Charlese Journeta (1891–1975). Jeho rozjímání nad vykoupením se odvíjí mezi dvěma silnými póly: tajemstvím zla a tajemstvím Božího milosrdenství. Neustále se ocitáme tváří v tvář novým podobám zla, což představuje náročnou duchovní zkoušku. Existuje jediná cesta, skrze niž můžeme z této zkoušky vyjít vítězně, a tou je víra. Neboť jediný pohled víry nám umožní nahlédnout do neproniknutelných hlubin Božího milosrdenství, do tajemství vykoupení.

„… Bůh sešle svého jediného Syna na zem, aby tam nastolil – ovšem okolo kříže – solidaritu, vedle jejíž ceny bledne solidarita Edenu. Tato solidarita propojí celé lidstvo od večera jeho pádu až do parusie. Žádná lidská bytost, jež má rozhodovat o svém osudu, nebude ponechána ve své tísni. Každou skrytě navštíví paprsek vycházející z otevřeného boku Spasitelova. Každá bude postavena před rozhodnutí, zda jej přijmout pro svou spásu, nebo se od něj odvrátit ke své záhubě. Lidstvo, jež neuznalo Boha v moudrosti světa stvoření, spatří, jak se před ním otevírá bláznovství světa vykoupení…“

Ukázka knihy

  • Cena: 130 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]