Oremus (komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie)

  • Radek Tichý,
  • brož., 188 str., rok vydání 2016
Oremus (komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie)

Vstupní modlitbě mešní liturgie nebývá věnována velká pozornost, tato průkopnická publikace však dokazuje, že je opomíjena neprávem. Je studnicí tradice a historie církve, v níž se obvykle skrývá hluboká teologická a duchovní moudrost. Autor ukazuje, že vstupní modlitby jsou jak po stránce jazykové, tak obsahové živým organismem, který se už po staletí touží dotknout svého Tvůrce a Spasitele, vždy však skrze jazyk a myšlení určité doby a kultury. Tato kniha by se tedy dala považovat za příspěvek k diskusi o povaze a podobě dnešní liturgie, za organický most mezi zastánci jakési „liturgické archeologie“ a postkoncilního „vytrhávání liturgie z kořenů“.

Ukázky

…Abychom tuto krásnou oraci docenili, bude užitečné podívat se do Galie (dnešní jižní Francie) na přelomu antiky a středověku. V jednom kázání ze 7. století věnovaném lotru po Ježíšově pravici – jehož autora nazýváme Eusebiem Galským, ale ve skutečnosti jej neznáme – se mluví o štědré Boží dobrotě, která na modlitby odpovídá milostí přidanou k zásluhám. Slovník homilie je natolik podobný naší modlitbě, že je docela dobře možné, že vycházejí ze stejného základu. Na lotra po pravici odkazuje o několik desetiletí dříve také galský biskup César z Arles, když v závěrečné řeči shrnuje závěry koncilu v Orange. Tento koncil učí, že Boží milost si nemůžeme nijak zasloužit a dokonce ani „vymodlit“, protože v tom je právě povaha milosti – je dána naprosto zdarma, bez našich zásluh, bez naší práce tedy i bez „modlitební práce“.

… Podle některých teorií by autorem modlitby mohl být papež Vigilius a mohla být určena pro vigilii ze soboty na neděli 20. prosince 537. Bylo to období bojů o Řím mezi Góty a vojskem byzantského císaře Justiniána. Orace byla v raném středověku značně rozšířená a kolovala v různých verzích. Například Alkuin z Yorku, liturgista císaře Karla Velikého, ji použil ve svém votivním formuláři „O lásce“. V modlitbě neprosíme, aby nám Bůh víru, naději a lásku dal, ale aby v nás tyto ctnosti rozmnožil. Víra, naděje a láska nám byly základním způsobem dány již při křtu, již je v sobě neseme. A protože jsou Božím darem, je to Bůh, kdo v nás způsobuje také jejich růst.

Ukázka knihy

  • Cena: 225 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]