1. Úvod do filosofie, Filosofická logika

  • Jiří Fuchs,
  • 192 s.
1. Úvod do filosofie, Filosofická logika

Tato kniha je první částí autorova cyklu klasické filosofie, který vychází z aristotelských inspirací a motivů. Jakožto filosofická disciplína rozpracovává tradiční logika i teoretická témata, přičemž klade důraz na odůvodnění svých poznatků; neredukuje se tedy na pouhý návod správného myšlení. Takové pojetí sice klade vyšší nároky na čtenáře, ale na druhé straně rozptyluje domněnky o překonání tradiční logiky. Studium této knihy je tedy už zároveň účastí na filosofickém myšlení.

  • Pouze jako e-kniha, 100 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]