4. Bůh filosofů (theodicea)

  • Jiří Fuchs,
  • 152 s.
4. Bůh filosofů (theodicea)

Čtvrtý svazek z řady klasické filosofie je věnován metafyzice o Bohu, která obvykle začíná důkazem Boží existence, pokračuje reflexí způsobu poznání Boží skutečnosti a vrcholí zkoumáním Boží esence. Výběr témat však sleduje především hlavní filosofické problémy, tak jako v předešlých svazcích. Dnes je metafyzika o Bohu obtížena silnou nedůvěrou, která pramení z novověkých agnostických předsudků. Proto je celému výkladu předřazena kritická reflexe některých moderních filosofických i teologických směrů a tendencí, které vytvořily překážku relevantní filosofické identifikaci Absolutna. Theodicea představuje první speciální aplikaci obecných disciplín - logiky, noetiky a ontologie. Filosofické zkoumání Boží skutečnosti pak pochopitelně spoluurčuje zkoumání lidského bytí v antropologii a v etice, k níž celý kurs směřuje.

  • Cena: 137 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]