5. Problém duše (1. část antropologie)

  • Jiří Fuchs,
  • 152 s.
5. Problém duše (1. část antropologie)

Pátý svazek řady klasické filosofie zpracovává první část antropologického tématu. V prostředí, které je určováno novověkými reflexemi, se stává naléhavou potřeba zbavit úvahy o lidském bytí a životě neblahého redukcionismu. Na základě důkazu svobody bylo tedy nutné vyložit neodvozenost, autonomii a dominanci mravnosti v celku lidského života. V reflexi lidského bytí bylo zase třeba nejprve důkazově rehabilitovat substanciální hodnoty já. Pak bylo možné přistoupit k pokusu o odstranění některých nedostatků v tradičním chápání duše. Tento svazek tedy poskytuje antropologické principy, na něž naváže 6. svazek speciálnějšími výklady.

  • Cena: 137 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]