6. Problém osobnosti (2. část antropologie)

  • Jiří Fuchs,
  • 280 s.
6. Problém osobnosti (2. část antropologie)

Šestý svazek z řady klasické filosofie obsahuje druhou část antropologického tématu. Předchozí svazky mapovaly (souběžně s výkladem) teoretické souvislosti a příčiny krize dnešní reflexe lidského života. Překážky porozumění osobnosti a její životní realizace jsou dnes hluboko zakořeněny. V tom spočívá tragika přínosu novověké filosofie do nesnadné diskuse o lidském určení a osobní zralosti. Proto ve výkladu převládá kritika. Současná etická dezorientace a návrat k přirozenějšímu pojímání lidského života totiž vyžadují účinnou a evidentní falzifikaci převládajících směrů soudobého myšlení. Bez ní je obnova životní filosofie sotva představitelná.

  • Cena: 248 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]