Knižní salón

nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

Dominikánský knižní salón

  • koná se obvykle druhou středu v měsíci, aktuální informace na našem facebooku
  • začátek vždy v 19:30 v čítárně dominikánského kláštera, vchod z Jilské ulice (přes refektář do ambitu a po schodech do 1. patra kláštera)

Kniha je jako člověk. Leccos prozradí už její jméno a tvář, ale to podstatné objevíme až uvnitř. V důvěrném rozhovoru s ní poznáváme její duši, ale především svou vlastní duši. Dobrá kniha nám nastavuje zrcadlo, nutí nás přemýšlet o životě, o světě, hledat své místo v něm. Čtenářská duše naopak nastavuje zrcadlo knize: Posvítila jsi mi na cestu životem? Odhalila jsi mi netušené krásy a poklady? Posunula jsi mě kupředu?

Nakladatelství Krystal OP se snaží vydávat dobré knihy. Ale jak to vidíte vy, čtenáři? Nastavte zrcadlo jeho knihám. Staňte se rozšířenou „ediční radou“ svého nakladatelství, pomozte mu vydávat knihy, které chcete číst. Přijďte se s ostatními podělit o své zážitky z četby, doplnit mozaiku čtenářských vhledů…

Dominikánský knižní salón je diskuzní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP. Setkáte se zde s novými knihami, s jejich autory, překladateli, editory, s bratry dominikány a především s ostatními čtenáři. Každý přítomný je aktivním spolutvůrcem večera.

 

14. 3. 2018: Co by dělala pilná včela, nebýt Velikonoc?

Původně zrnka písku v různých liturgiích a v dílech církevních otců, místy snad i s příměsí teologické hlíny, postupně však obalovaná perletí Boží chvály a ohlazovaná staletími liturgického užívání. A dnes tu máme Exsultet, perlu Velikonoc!
Nad původem a obsahem velikonočního chvalozpěvu Exsultet se budeme zamýšlet s Radkem Tichým, autorem stejnojmenné studie

11. 4. 2018: Klášterní tajemství

Barokní knihovna v klášteře dominikánů, zajímavá mimo jiné tím, že se i během komunismu zachovala neporušená, skrývala svá tajemství až do chvíle, kdy se jí rozhodla prozkoumat filoložka Jana Maroszová. Soustředila se na soubor německých dominikánských kázání.
Svou knihou Vera mundi lumina i barokní knihovnou vás provede Jana Maroszová

9. 5. 2018: Ty ji kněz podle řádu Melchizedechova...

... nebo snad Áronova? Nebo dokonce, s přimhouřením obou očí, podle jakéhosi sekulárního či pohanského řádu? Trvalo dlouhou dobu, než se ustavilo novozákonní kněžství v té podobě, jak ho známe dnes. Křesťanská literatura prvních staletí přináší mnohé informace o počátcích tohoto vývoje.
S prvním dílem antologie Kněžství v prvních staletích církve vás seznámí autor, David Vopřada.

13. 6. 2018 Kráva na kolejích aneb Boží prozřetelnost a předurčení

Jistě znáte obraz Božího předvědění z knihy Plná slávy: když hledíme z mostu dolů na krávu kráčející k přejezdu, přímo pod kola vlaku, víme jistě, jak to dopadne – ačkoli jsme to nezpůsobili, ačkoli kráva teoreticky může uhnout. Pokud vám toto vysvětlení nestačí a máte dojem, že vám Bruce Marshall něco zatajil, zkuste Tomáše Akvinského.
Část Disputované otázky O pravdě, týkající se Boží prozřetelnosti a předurčení, se pokusí osvětlit autor studie a překladatel Justin Dvorský OP.

 
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]