Knižní salón

nakladatelství Krystal OP a Dominikánská 8 zvou na večery diskuzního cyklu

Dominikánský knižní salón

  • koná se obvykle druhou středu v měsíci, aktuální informace na našem facebooku
  • začátek vždy v 19:30 v čítárně dominikánského kláštera, vchod z Jilské ulice (přes refektář do ambitu a po schodech do 1. patra kláštera)

Kniha je jako člověk. Leccos prozradí už její jméno a tvář, ale to podstatné objevíme až uvnitř. V důvěrném rozhovoru s ní poznáváme její duši, ale především svou vlastní duši. Dobrá kniha nám nastavuje zrcadlo, nutí nás přemýšlet o životě, o světě, hledat své místo v něm. Čtenářská duše naopak nastavuje zrcadlo knize: Posvítila jsi mi na cestu životem? Odhalila jsi mi netušené krásy a poklady? Posunula jsi mě kupředu?

Nakladatelství Krystal OP se snaží vydávat dobré knihy. Ale jak to vidíte vy, čtenáři? Nastavte zrcadlo jeho knihám. Staňte se rozšířenou „ediční radou“ svého nakladatelství, pomozte mu vydávat knihy, které chcete číst. Přijďte se s ostatními podělit o své zážitky z četby, doplnit mozaiku čtenářských vhledů…

Dominikánský knižní salón je diskuzní klub čtenářů nakladatelství Krystal OP. Setkáte se zde s novými knihami, s jejich autory, překladateli, editory, s bratry dominikány a především s ostatními čtenáři. Každý přítomný je aktivním spolutvůrcem večera.

 

Připravujeme pro zimní semestr 2016/2017

8.2. Radek Tichý: Oremus

Vstupní modlitba často při mši uniká naší pozornosti. Jednak je na samém začátku mše, kdy jsme ještě nestačili soustředit veškerou pozornost na liturgické dění, jednak bývá tak složitě formulována, že i při napjaté pozornosti nám její smysl uniká. Kde se vzala, jakým vývojem prošla a co si z ní můžeme odnést?
moderátor Radek Tichý, autor

8.3. Tertulián: O manželství

Jak snadné je přeslechnout hlas Ducha svatého! Tertulián mohl být jedním z nejvýznamnějších církevních otců, kdyby… kdyby neměl tak radikální názory v oblasti morálky. Zejména jeho rezervovaný postoj k manželství je důvodem, proč je už od starověku vnímán jako heretik.
moderátor: Pavel Koronthály, překladatel a autor předmluvy

19.4. Timothy Radcliffe: Proč být křesťan

Vymýšlíme nejrůznější evangelizační metody a prostředky, stěžujeme si, že mladí lidé dnes o křesťanství nic nevědí. A přitom by stačilo tak málo – aby na nás bylo vidět. Jaké charakteristické známky křesťanské existence by mohly oslovit dnešního člověka?
moderátor: Daniel Soukup, překladatel

10.5. J.-P. Torrell: Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

Rozsáhlé Tomášovo dílo jako by se nedokázalo směstnat do jednoho lidského života, navíc tak krátkého. Podrobná rekonstrukce jeho života a díla v chronologické posloupnosti ukazuje, že je to možné, a přináší mnohé zajímavé objevy a souvislosti.
moderátor: Benedikt Mohelník OP

14. 6. Kateřina Sienská: Dialog s Boží prozřetelností (2. opravené vydání)

Když se do teologie vloží sám Bůh, a jako hlásnou troubu si vybere negramotnou ženu, vznikne dílo neuvěřitelné krásy. Snoubí se tu ryzí zlato s hlínou země a navzájem si svědčí o pravosti a úrodnosti. Obrazy mystického života duše a církve jako by byly pokračováním Ježíšových podobenství.
moderátorka: Kateřina Ptáčková (autorka monografie o Kateřině Sienské), revize překladu

 
 

© 1993 - 2017 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]