Představujeme Novinky

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 104 str.

Tento svazek obsahuje překlad tří kvestií (STh I-II, q. 68-70), které završují morální pojednání o dobrých habitech, tedy ctnostech. Po tématu přirozeně získávaných morálních ctností přichází na řadu otázky nadpřirozeného působení v člověku. Nejedná se zatím o vlité teologické neboli božské ctností, ani o milost obecně, ale o specifické působení Ducha svatého v člověku: to znamená dary Ducha svatého, blahoslavenství a plody (ovoce) Ducha svatého. Překlad a úvodní studie: Tomáš Machula. Vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

 • Cena: 130 Kč
Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 104 str.

Problém duše a těla a jejich vztahu, zařazení člověka do hierarchie stvoření, nesmrtelnost lidské duše a její specifičnost oproti duši jiných tvorů, to jsou některé z problémů, jimiž se zabývají kvestie 75 a 76 (STh I) uvozující Tomášův traktát o člověku. Překlad a úvodní studie: Kateřina Kutarňová. Svazek vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

 • Cena: 130 Kč
Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

 • Radek Tichý,
 • brož., 176 str.

Chvalozpěv na Velikonoční svíci je píseň nejen esteticky krásná, ale také nesmírně bohatá na teologii a podněty pro duchovní život. Je téměř dobrodužné rozplétat prameny této duchovní poezie, pátrat po tom, z kterých velikánů církevního starověku Exsultet čerpal, aby jejich myšlenky a kázání přetavil v modlitbu chvály, díků a oběti. Kniha vychází v roce 2018 v řadě Liturgie.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 215 Kč
Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

 • David Svoboda,
 • brož., 224 str.

Vše, co existuje, se k něčemu vztahuje. Co to je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence?

Jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Filosofie.

 • Cena: 265 Kč
Salve 2-3/17 – Islám

Salve 2-3/17 – Islám

 • Lukáš Nosek: Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám
 • Christian W. Troll: Islám z pohledu křesťanské teologie
 • Giuseppe Scattolin: Bůh v islámu
 • Maurizio Borrmans: Muslimové před tajemstvím kříže - Odmítání, nebo nepochopení?
 • Louis Gardet – Georges Anawati: Úvod do muslimské teologie - Esej z komparativní teologie
 • Alberto Fabio Ambrosio: Boží hrad je středem dervišovy duše
 • Carlo Maria Martini: My a islám - Od přijetí k dialogu
 • Křesťanský pohled na islám: Pastorační pomůcka sicilské biskupské konference
 • Norbert Schmidt: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím

 • Cena: 100 Kč
Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

 • Tomasz Kwiecień,
 • z polštiny přeložila Jana Ungerová, brož., 176 str., rok vydání 2017

Vnější rozměr liturgie napovídá, že Bůh si vyvolil to nejvíce lidské, aby k sobě přitáhl člověka: tělesnost, kterou Bůh stvořil a které požehnal, aby se stala nástrojem setkání s jeho láskou a jeho tajemstvím. Tato kniha zkoumá hmotné, viditelné podmínky božského působení v liturgii i v naší osobní modlitbě.

 • Cena: 210 Kč
Ponoř se!

Ponoř se!

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, brož., 288 str., rok vydání 2017

„Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

K dispozici rovněž jako e-kniha.

 • Cena: 330 Kč
Kázání na Píseň písní (2. vyd.)

Kázání na Píseň písní (2. vyd.)

 • Sv. Bernard z Clairvaux,
 • váz., 488 str.

Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce).

Druhé opravené vydání všech 86 kázání vychází souhrnně v jednom svazku a bez paralelního latinského textu. Překlad Markéta Koronthályová.

 • Cena: 560 Kč
Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie – 3. vydání

Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie – 3. vydání

 • Ctirad Václav Pospíšil,
 • 608 str.

Systematické pojednání o tajemství Nejsvětější Trojice, které nezůstává pozadu za vývojem tohoto tématu ve světové literatuře posledních desetiletí. Originálním způsobem zpracovává především vztah imanentní a ekonomické Trojice, téma Božích charakteristik a trinitární teologii kříže. Zvláštní důraz, jak už naznačuje titul díla, je kladen na souvislost trinitárního tajemství s celou stvořenou skutečností a zvláště s životem člověka. „V trinitologii totiž v nejvyšší možné míře platí, že každé naše snažení vyslovit nevyslovitelné může být jen a jen krokem na cestě, která nalézá svůj cíl až v absolutní budoucnosti, tedy v eschatologii, a že všechno naše snažení nás nakonec nemůže plně uspokojit. Ať pokročíme sebevýše a sebehlou-běji, platí vždy to samé, protože horizont, na němž se nám toto tajemství jeví, jako by neustále ustupoval před námi. Tajemství Trojjediného tak zůstává ustavičnou výzvou k sebe-překonání, která na konci našeho snažení zaznívá možná ještě naléhavěji než na jeho počátku…“ Vyšlo ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

 • Cena: 499 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]