Představujeme Novinky

Salve 4/17

Salve 4/17

 • Petr Štica: Uvedení do encykliky Laudato si’ papeže Františka
 • Andreas Lienkamp: Biblické podněty pro křesťanskou teologii stvoření a etiku životního prostředí
 • Ingeborg Gabrielová: Ekologie jako otázka „nového člověka“
 • Lucie Kolářová: Víra ve stvoření jako ekoetická perspektiva
 • Zdenka Sokolíčková: Tady jsme doma
 • Michael Rosenberger: Přínos spirituality stvoření pro sekulární ekologickou etiku
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD: Tvorstvo v duchovním zrání podle sv. Jana od Kříže

 • Cena: 100 Kč
Kněžství v prvních staletích církve I (1.–3. století)

Kněžství v prvních staletích církve I (1.–3. století)

 • David Vopřada,
 • brož. 256 str.

Jak se rodila a utvářela služba křesťanských biskupů, kněží a jáhnů v prvních staletích existence církve? Autor knihy předkládá základní kontury starokřesťanské služby a umožňuje dotknout se přímo písemných svědectví z počátků církve.

 • Cena: 300 Kč
Psi Páně

Psi Páně

 • Jonáš Vacek,
 • DVD, ČR 2017, 70 min, anglické titulky

Snímek Psi páně je nejnovějším kouskem režiséra Jonáše Vacka, rodáka z Lipníku nad Bečvou.

Dokument se na řád dominikánů dívá z trochu jiného pohledu. Co v dnešní době znamená oblékat dominikánské roucho? Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby. Zajímá to ale ještě člověka dnešní doby?

 • Cena: 150 Kč
O prozřetelnosti a předurčení

O prozřetelnosti a předurčení

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 392 str.

Jak sloučit existenci Boha, který je všemohoucí, vševědoucí, vševládný a v nejvyšší míře dobrý se světem, v němž existuje náhoda, svoboda rozhodování a zlo? Je jedním z ustálených klišé současnosti, že křesťané na podobné otázky nedokážou odpovědět. Že může být až neslušné, nabubřelé či rouhavé se o to vůbec snažit. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři průhled do myšlenkového světa autora, kterému to nikdo neřekl. Otázky Boží prozřetelnostní péče o svět a neomylného vedení předurčených ke spáse jsou tématem, ke kterému se Tomáš vrací celý svůj život: Disputované otázky o pravdě 5–7 ukazují, jak se k těmto problémům stavěl na počátku svého univerzitního působení v roli mistra. Překlad a úvodní studie: Justin Dvorský OP. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Akvinata.

 • Cena: 440 Kč
Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 104 str.

Tento svazek obsahuje překlad tří kvestií (STh I-II, q. 68-70), které završují morální pojednání o dobrých habitech, tedy ctnostech. Po tématu přirozeně získávaných morálních ctností přichází na řadu otázky nadpřirozeného působení v člověku. Nejedná se zatím o vlité teologické neboli božské ctností, ani o milost obecně, ale o specifické působení Ducha svatého v člověku: to znamená dary Ducha svatého, blahoslavenství a plody (ovoce) Ducha svatého. Překlad a úvodní studie: Tomáš Machula. Vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

 • Cena: 130 Kč
Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 104 str.

Problém duše a těla a jejich vztahu, zařazení člověka do hierarchie stvoření, nesmrtelnost lidské duše a její specifičnost oproti duši jiných tvorů, to jsou některé z problémů, jimiž se zabývají kvestie 75 a 76 (STh I) uvozující Tomášův traktát o člověku. Překlad a úvodní studie: Kateřina Kutarňová. Svazek vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

 • Cena: 130 Kč
Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

Exsultet - Historie a liturgie velikonočního chvalozpěvu

 • Radek Tichý,
 • brož., 176 str.

Chvalozpěv na Velikonoční svíci je píseň nejen esteticky krásná, ale také nesmírně bohatá na teologii a podněty pro duchovní život. Je téměř dobrodužné rozplétat prameny této duchovní poezie, pátrat po tom, z kterých velikánů církevního starověku Exsultet čerpal, aby jejich myšlenky a kázání přetavil v modlitbu chvály, díků a oběti. Kniha vychází v roce 2018 v řadě Liturgie.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 215 Kč
Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

Metafyzika vztahů: Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice

 • David Svoboda,
 • brož., 224 str.

Vše, co existuje, se k něčemu vztahuje. Co to je vztah? Jaké jsou podmínky jeho existence?

Jakým způsobem ho lze dělit? Proč je každé jsoucno zaměřené k jinému? Opravdu jsou vztahy i v Bohu? A je skutečně osoba vztahem? V knize se můžeme seznámit s tím, jak na tyto (a mnohé další) otázky odpovídal Tomáš Akvinský a vybraní autoři tomistické tradice od 15. století až do současnosti. Kniha vychází v roce 2017 v řadě Filosofie.

 • Cena: 265 Kč
Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

Chvála těla. Tělesný rozměr liturgie

 • Tomasz Kwiecień,
 • z polštiny přeložila Jana Ungerová, brož., 176 str., rok vydání 2017

Vnější rozměr liturgie napovídá, že Bůh si vyvolil to nejvíce lidské, aby k sobě přitáhl člověka: tělesnost, kterou Bůh stvořil a které požehnal, aby se stala nástrojem setkání s jeho láskou a jeho tajemstvím. Tato kniha zkoumá hmotné, viditelné podmínky božského působení v liturgii i v naší osobní modlitbě.

 • Cena: 210 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]