Představujeme Novinky

Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie – 3. vydání

Jako v nebi, tak i na zemi. Náčrt trinitární teologie – 3. vydání

 • Ctirad Václav Pospíšil,
 • 608 str.

Systematické pojednání o tajemství Nejsvětější Trojice, které nezůstává pozadu za vývojem tohoto tématu ve světové literatuře posledních desetiletí. Originálním způsobem zpracovává především vztah imanentní a ekonomické Trojice, téma Božích charakteristik a trinitární teologii kříže. Zvláštní důraz, jak už naznačuje titul díla, je kladen na souvislost trinitárního tajemství s celou stvořenou skutečností a zvláště s životem člověka. „V trinitologii totiž v nejvyšší možné míře platí, že každé naše snažení vyslovit nevyslovitelné může být jen a jen krokem na cestě, která nalézá svůj cíl až v absolutní budoucnosti, tedy v eschatologii, a že všechno naše snažení nás nakonec nemůže plně uspokojit. Ať pokročíme sebevýše a sebehlou-běji, platí vždy to samé, protože horizont, na němž se nám toto tajemství jeví, jako by neustále ustupoval před námi. Tajemství Trojjediného tak zůstává ustavičnou výzvou k sebe-překonání, která na konci našeho snažení zaznívá možná ještě naléhavěji než na jeho počátku…“ Vyšlo ve spolupráci s Karmelitánským nakladatelstvím.

 • Cena: 499 Kč
Plánovací kalendář 2018

Plánovací kalendář 2018

 • Cena: 110 Kč
Salve 1/2017

Salve 1/2017

 • Antoine Guggenheim: Lidskost strachu
 • Jaroslav Šebek: Církev ve veřejném prostoru ve zmatené době
 • Martin Vaňáč: Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství
 • Rozhovor o situaci kněží v Čechách
 • Benedikt Mohelník OP: Obavy z církevních restitucí
 • Dom Samuel: „Já jsem to, nebojte se!“
 • Radek Tichý: Uvádění liturgických příběhů na pravou míru
 • Lukáš Nosek: Tu es, ergo sum! - Česká církev a strach z migrace
 • Norbert Schmidt: Rozepsaná bilance - Poznámky ke vztahu církve a kultury

 • Cena: 100 Kč
Zpívejte Pánu

Zpívejte Pánu

 • brož., 104 str.

Hudba v bohoslužbě, Dokument Konference katolických biskupů Spojených států amerických

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství. Vychází v roce 2017 v řadě Liturgie. Překlad: Marcela Koupilová.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 120 Kč
Dialog

Dialog

 • Kateřina Sienská,
 • 3. vydání, váz. 368 str.

Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 420 Kč
Divinum illud munus

Divinum illud munus

 •  Lev XIII,
 • z latiny přeložil Ctirad Václav Pospíšil, 40 s., rok vydání 1998

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších vydaná v roce 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém.

 • Pouze jako e-kniha, 50 Kč
Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

 • J.-P. Torrell OP,
 • z francouzštiny přeložila Marie Benáková, brož., 264 s., rok vydání 2017

Studie jednoho z nejuznávanějších badatelů v oboru života a díla Tomáše Akvinského objasňuje a zpřesňuje předchozí výzkumné závěry o Tomášových životopisných a pracovních datech. Objevuje zajímavé souvislosti událostí jeho života s učením a duchovním vývojem tohoto velikána křesťanského myšlení.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 320 Kč
Salve 4/2016 – 800 let dominikánů

Salve 4/2016 – 800 let dominikánů

 • Paul Murray OP: Jak kázat v dnešní době
 • Co pro mě znamená být dominikánem? – Anketa
 • Adrien Candiard OP – Dominikáni ve službě dialogu s islámem
 • Jean Jacques Pérennès OP – Bratr Pierre, svědek víry 20. století
 • Rozhovor s magistrem řádu dominikánů Brunem Cadorém OP
 • Christoph Schönborn OP – Kázání na Boží Tělo
 • Oldřich Selucký – Bratr Dominik

 • Cena: 100 Kč
Proč být křesťan?

Proč být křesťan?

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 s., rok vydání 2017

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 290 Kč
 

© 1993 - 2017 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]