Představujeme Novinky

Zpívejte Pánu

Zpívejte Pánu

 • brož., 104 str.

Hudba v bohoslužbě, Dokument Konference katolických biskupů Spojených států amerických

Dokument ukazuje místo hudby v římskokatolické liturgii obnovené po II. vatikánském koncilu. Představuje principy, prochází pokyny jednotlivých liturgických knih, ukazuje úkoly a poslání těch, kdo hudbou při liturgii slouží a kdo ji vybírají. Cílem je, aby zpěv a hudba vyjadřovaly hloubku slavených tajemství. Vychází v roce 2017 v řadě Liturgie. Překlad: Marcela Koupilová.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 120 Kč
Dialog

Dialog

 • Kateřina Sienská,
 • 3. vydání, váz. 368 str.

Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 420 Kč
Divinum illud munus

Divinum illud munus

 •  Lev XIII,
 • z latiny přeložil Ctirad Václav Pospíšil, 40 s., rok vydání 1998

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších vydaná v roce 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém.

 • Pouze jako e-kniha, 50 Kč
Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

Svatý Tomáš Akvinský, osoba a dílo

 • J.-P. Torrell OP,
 • z francouzštiny přeložila Marie Benáková, brož., 264 s., rok vydání 2017

Studie jednoho z nejuznávanějších badatelů v oboru života a díla Tomáše Akvinského objasňuje a zpřesňuje předchozí výzkumné závěry o Tomášových životopisných a pracovních datech. Objevuje zajímavé souvislosti událostí jeho života s učením a duchovním vývojem tohoto velikána křesťanského myšlení.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 320 Kč
Salve 4/2016 – 800 let dominikánů

Salve 4/2016 – 800 let dominikánů

 • Paul Murray OP: Jak kázat v dnešní době
 • Co pro mě znamená být dominikánem? – Anketa
 • Adrien Candiard OP – Dominikáni ve službě dialogu s islámem
 • Jean Jacques Pérennès OP – Bratr Pierre, svědek víry 20. století
 • Rozhovor s magistrem řádu dominikánů Brunem Cadorém OP
 • Christoph Schönborn OP – Kázání na Boží Tělo
 • Oldřich Selucký – Bratr Dominik

 • Cena: 100 Kč
Proč být křesťan?

Proč být křesťan?

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 s., rok vydání 2017

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 290 Kč
katalog Kristus v Getsemanech

katalog Kristus v Getsemanech

 • Editor: Norbert Schmidt, brož., 72 s., rok vydání 2017

Kristus v Getsemanech. Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsvětějšího Salvátora. Katalog vydaný pro Akademickou farnost Praha ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae.

 • Cena: 200 Kč
O Boží moci II

O Boží moci II

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 408 s., překlad Karel Floss, rok vydání 2016

Druhý díl překladu Disputovaných otázek O Boží moci (De potentia) přináší otázky 3 a 4, které se zabývají problematikou stvoření.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 430 Kč
Oremus (komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie)

Oremus (komentáře ke vstupním modlitbám mešní liturgie)

 • Radek Tichý,
 • brož., 188 str., rok vydání 2016

Tato kniha seznamuje čtenáře nejprve s historickým vývojem a strukturou římských orací, s prameny, které obsahují jejich první podoby. Ve druhé části se autor věnuje každé nedělní oraci zvlášť, popisuje její vznik a nabízí k ní teologicko-duchovní komentář.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 225 Kč
 

© 1993 - 2017 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]