Ediční řada Patristika

Spisy církevních otců z prvních staletí křesťanství zůstávají stále pramenem nauky církve a stálou inspirací pro víru. Ediční řada Patristika se snaží zpřístupnit texty církevních otců co nejširšímu čtenářskému publiku, proto není pojata přísně vědecky, ale spíše popularizačně. Pomůže kněžím při přípravě kázání a katechezí, bohoslovcům při studiu a všem křesťanským čtenářům při objevování pokladu víry, který je uložen v patristických dílech.


Kněžství v prvních staletích církve I (1.–3. století)

Kněžství v prvních staletích církve I (1.–3. století)

 • David Vopřada,
 • brož. 256 str.

Jak se rodila a utvářela služba křesťanských biskupů, kněží a jáhnů v prvních staletích existence církve? Autor knihy předkládá základní kontury starokřesťanské služby a umožňuje dotknout se přímo písemných svědectví z počátků církve.

 • Cena: 300 Kč
Svatý Jan Chrysostomos - Povzbuzení pronásledovaným

Svatý Jan Chrysostomos - Povzbuzení pronásledovaným

 • Jiří Pavlík,
 • stran 208, brož.

Život Jana Chrysostoma, nejplodnějšího autora řecky hovořící starověké církve, se odvíjel ve dvou protilehlých amplitudách: nejprve ho vynesl na konstantinopolský biskupský stolec a do nejvýznamnějších kruhů východořímské církevní politiky, aby ho pár let nato uvrhl do ponižujícího vyhnanství, kde také po třech letech zemřel. V exilu začal rozvíjet bohaté korespondenční styky se svými přáteli a vlivnými osobami tehdejších světských i církevních kruhů. Na samý závěr života sepsal pro své pronásledované přátele také dva rozsáhlejší spisy, které se zamýšlejí nad utrpením. Oba tyto spisy jsou v knize představeny v českém překladu s podrobným literárním a teologickým úvodem Jiřího Pavlíka.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 249 Kč
Svatý Augustin. Vánoční promluvy

Svatý Augustin. Vánoční promluvy

 • David Vopřada,
 • 300 str., brož

Vůbec poprvé vychází v českém překladu soubor Augustinových promluv na Narození a Zjevení Páně. V překladu Davida Vopřady jej spolu s úvodem a komentářem vydává nakladatelství Krystal OP.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 345 Kč
Svatý Ambrož a tajemství Krista

Svatý Ambrož a tajemství Krista

 • David Vopřada,
 • brož., 224 str.

Tajemství Krista označuje u církevních otců všechno to, co Bůh vykonal a nadále všemožným způsobem koná pro dobro a spásu člověka. Milánský biskup Ambrož, první ze západních učitelů církve, nachází toto Boží působení nejen v mnoha biblických událostech, ale také v životě církve a životě jednotlivého křesťana: "Kristus je pro nás vším." Kniha představuje tuto Ambrožovu teologii tajemství Krista. Součástí svazku je též stručný Ambrožův životopis a překlad souboru Ambrožových textů komentujících základní momenty Ježíšova života.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 260 Kč
Tertulián o manželství

Tertulián o manželství

 • Pavel Koronthály,
 • brož., 128 str.

Q. S. F. Tertulián (160 - pravděpodobně 220) je jedním z nejzajímavějších autorů křesťanského starověku. Jeho dílo ovlivnilo křesťanské myšlení, učení i latinskou církevní terminologii zásadním způsobem. Přesto byl považován za schizmatika, nebyl mu přiznán titul apoštolského otce a jeho přijetí bylo v průběhu celých dějin křesťanství značně ambivalentní. Důvodem pro tento postoj je Tertuliánův příklon k montanistickému hnutí a také jeho radikální názory v oblasti morálky. Zejména značně rezervovaný až odmítavý postoj k manželství, zvláště pak k opakovanému manželství, stojí za jeho vnímáním jakožto schizmatika a heretika už od samého starověku.

Tato publikace si klade za cíl představit Tertuliánovo pojetí manželství a předložit čtenáři český překlad tří Tertuliánových spisů na toto téma: Ad uxorem (Manželce), De exhortatione castitatis (Výzva k čistotě) a De monogamia (O jediném manželství).

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 149 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]