Putování mysli do Boha

  • Svatý Bonaventura,
  • 3. vydání, brož., 120 str.
Putování mysli do Boha

Sv. Bonaventura (1217–1274), učitel církve, se narodil v Bagnoregiu ve střední Itálii. Absolvoval univerzitu v Paříži, kde poté sám vyučoval. Vedle svého současníka sv. Tomáše Akvinského patří k největším představitelům vrcholné scholastiky. Jako sedmý nástupce sv. Františka v úřadě generálního ministra bývá považován za „druhého zakladatele“ františkánského řádu. Na konci života byl jmenován kardinálem, umírá při zasedání Lyonského koncilu. Itinerarium mentis in Deum, nejznámější spis sv. Bonaventury, představuje svým rozsahem sice jen nepatrný zlomek jeho díla, přesto se v něm setkáváme ve zhuštěné podobě prakticky se vším podstatným, co charakterizuje Bonaventuru jako filozofa, teologa a mystika. Pro lepší porozumění je text opatřen rozsáhlým poznámkovým aparátem. Předchází mu souhrnná studie o životě a díle svatého Bonaventury, doplněná o analýzu Itineraria.

  • Cena: 165 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]