Salve

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 2-3/17 – Islám

Salve 2-3/17 – Islám

 • Lukáš Nosek: Hermeneutický klíč pro křesťanský pohled na islám
 • Christian W. Troll: Islám z pohledu křesťanské teologie
 • Giuseppe Scattolin: Bůh v islámu
 • Maurizio Borrmans: Muslimové před tajemstvím kříže - Odmítání, nebo nepochopení?
 • Louis Gardet – Georges Anawati: Úvod do muslimské teologie - Esej z komparativní teologie
 • Alberto Fabio Ambrosio: Boží hrad je středem dervišovy duše
 • Carlo Maria Martini: My a islám - Od přijetí k dialogu
 • Křesťanský pohled na islám: Pastorační pomůcka sicilské biskupské konference
 • Norbert Schmidt: Navid Kermani a jeho přátelský údiv nad křesťanstvím

 • Cena: 100 Kč
Salve 1/2017 – Obavy v církvi

Salve 1/2017 – Obavy v církvi

 • Antoine Guggenheim: Lidskost strachu
 • Jaroslav Šebek: Církev ve veřejném prostoru ve zmatené době
 • Martin Vaňáč: Obavy a starosti pražského arcibiskupství ve svatém roce milosrdenství
 • Rozhovor o situaci kněží v Čechách
 • Benedikt Mohelník OP: Obavy z církevních restitucí
 • Dom Samuel: „Já jsem to, nebojte se!“
 • Radek Tichý: Uvádění liturgických příběhů na pravou míru
 • Lukáš Nosek: Tu es, ergo sum! - Česká církev a strach z migrace
 • Norbert Schmidt: Rozepsaná bilance - Poznámky ke vztahu církve a kultury

 • Cena: 100 Kč
Salve 4/2016 – 800 let dominikánů

Salve 4/2016 – 800 let dominikánů

 • Paul Murray OP: Jak kázat v dnešní době
 • Co pro mě znamená být dominikánem? – Anketa
 • Adrien Candiard OP – Dominikáni ve službě dialogu s islámem
 • Jean Jacques Pérennès OP – Bratr Pierre, svědek víry 20. století
 • Rozhovor s magistrem řádu dominikánů Brunem Cadorém OP
 • Christoph Schönborn OP – Kázání na Boží Tělo
 • Oldřich Selucký – Bratr Dominik

 • Cena: 100 Kč
Salve 3/2016 – skutky apoštolů

Salve 3/2016 – skutky apoštolů

 • Petr Pokorný: Skutky apoštolů – kniha o počátcích církve
 • Jiří Lukeš: Apoštol Pavel historický a apoštol Pavel z hlediska historie
 • Július Pavelčík: Jeruzalémští „helénisté“
 • Patrick Faure: Evangelizace ve Skutcích apoštolů
 • Jiří Pavlík: Kniha Skutků v pojetí Jana Chrýsostoma
 • Jan Chrýsostomos: Homilie na Skutky apoštolů (hom. 1)
 • Roland Kany: Proč neměly Skutky apoštolů v antice další pokračování?
 • Laura Nasrallah: Skutky apoštolů, řecká města a Hadriánovo Panhellénion / xx
 • Aleš Franc: Význam knihy Skutků apoštolských pro formování identity letničního hnutí

 • Cena: 100 Kč
Salve 2/2016 – arabské křesťanství

Salve 2/2016 – arabské křesťanství

 • Lukáš Nosek: Prolegomena ke studiu arabského křesťanství
 • Samir Khalil Samir SJ: Kulturní role křesťanů v arabském světě
 • Mlada Mikulicová: Islám a podmaněný lid
 • Jaroslav Franc: Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice
 • Michal Řoutil: Nevěřící, odejděte!
 • Mnišská komunita al-Chalíl a jezuita Paolo Dall’Oglio
 • Václava Benešová: Medailonek palestinských svatých Marie od Ukřižovaného Ježíše a Marie Alfonsíny
 • Lukáš Nosek: Manuál pro zdravý pohled na islám

 • Cena: 100 Kč
Salve 1/2016 – liturgie a liturgika

Salve 1/2016 – liturgie a liturgika

 • Juan Javier Flores Arcas OSB: Jak dělat liturgickou teologii
 • Enrico Mazza: Lex orandi a lex credendi
 • Romano Guardini: Kultický akt a současný úkol liturgického vzdělávání
 • Anketa nad Guardiniho dopisem (V. Ventura, br. M-Jáchym, A. Guggenheim, G. Buss)
 • Radek Tichý: Co znamená tento obřad?
 • Robert Sarah – Andrea Grillo: Aktuální polemika o liturgii
 • Ondřej Koupil – Jan Šlégr: Reedice Českého misálu
 • Benedikt Kranemann: Otevřenost pro „plachou zbožnost“

 • Cena: 100 Kč
Salve 4/2015 – výzvy koncilu

Salve 4/2015 – výzvy koncilu

 • Tomáš Petráček: Sylabus omylů piánské církve. Církev, hereze a II. vatikánský koncil
 • John W. O’Malley SJ: Druhý vatikánský koncil. Humanistický koncil a řečová událost
 • Massimo Faggioli: Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském koncilu
 • Johannes Meier: Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku (1965–2015)
 • Lukáš Nosek: Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra aetate
 • Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj. Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem
 • Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor: Gaudium et spes a transhumanistické hnutí. Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století
 • Mariano Delgado: Církev jako „plodná matka“. Jak by chtěl papež František znovu získat „radost evangelizace“

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2015 – zasvěcený život

Salve 3/2015 – zasvěcený život

 • Pavel Vojtěch Kohut OCD: Perspektivy zasvěceného života
 • Philippe Lefebvre OP: Zasvěcený život
 • Být svědectvím o věrnosti: Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP a Marií Pitterovou OP
 • Benedicta Hübnerová OP: Krize jako historická příležitost
 • Dom Samuel: Ty, jehož Bůh povolává ke službě
 • Benediktinky na Bílé Hoře: Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách
 • Benoît-Dominique de La Soujeole OP: Zasvěcený život v křesťanském tajemství
 • Jan Poříz OCD: „Zde všechny mají být přítelkyněmi“

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2015 – vášně

Salve 2/2015 – vášně

 • Tomáš Machula: Vášně jako filozofické a teologické téma
 • Adam Mackerle: Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví
 • Ctirad Václav Pospíšil: Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních
 • Servais Pinckaers OP: Vášně a morálka
 • Irenej Šiklar OP: Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského
 • Michael S. Sherwin OP: Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky
 • Je třeba hrát vášnivě. Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP
 • Milan Nakonečný: Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii
 • Lukáš Fošum OP: Ekonomie vášní. David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2015 – od člověka k člověku

Salve 1/2015 – od člověka k člověku

 • Jan Hojda: Služba jako cesta
 • Tomáš Machula: Význam milosrdenství pro pojetí člověka
 • Michal Opatrný: Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem
 • Ctirad V. Pospíšil: Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti
 • Jakub Sirovátka: Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka
 • František Burda: Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby
 • Lucie Kolářová: „Od hříšníka k hříšníku“
 • Jana Karlová: Služba jako archetypický dotyk symbolického světa
 • Jan Bierhanzl: Myslet pro druhého
 • Petr Mikoška: Freud, Rogers a nesvobodný klient
 • Helena Tampierová: Literatura jako služba
 • Cena: 80 Kč
Strana: 1 2 3 4 5 6
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]