Salve

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 4/2015 – výzvy koncilu

Salve 4/2015 – výzvy koncilu

 • Tomáš Petráček: Sylabus omylů piánské církve. Církev, hereze a II. vatikánský koncil
 • John W. O’Malley SJ: Druhý vatikánský koncil. Humanistický koncil a řečová událost
 • Massimo Faggioli: Reforma liturgie a reforma církve padesát let po II. vatikánském koncilu
 • Johannes Meier: Dopad II. vatikánského koncilu na Latinskou Ameriku, Asii a Afriku (1965–2015)
 • Lukáš Nosek: Extra Christum et Spiritum nulla salus est. Postoj církve k islámu (nejen) podle deklarace Nostra aetate
 • Církev nespasí ani konzervativní, ani progresivní postoj. Rozhovor s protestantským teologem Miroslavem Volfem
 • Irene J. Dabrowski a Anthony L. Haynor: Gaudium et spes a transhumanistické hnutí. Socionáboženský technický hlavolam pro katolickou církev 21. století
 • Mariano Delgado: Církev jako „plodná matka“. Jak by chtěl papež František znovu získat „radost evangelizace“

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2015 – zasvěcený život

Salve 3/2015 – zasvěcený život

 • Pavel Vojtěch Kohut OCD: Perspektivy zasvěceného života
 • Philippe Lefebvre OP: Zasvěcený život
 • Být svědectvím o věrnosti: Rozhovor o zasvěceném životě s Gabrielou Vlkovou OP a Marií Pitterovou OP
 • Benedicta Hübnerová OP: Krize jako historická příležitost
 • Dom Samuel: Ty, jehož Bůh povolává ke službě
 • Benediktinky na Bílé Hoře: Jiná podoba návratu k Benediktově Řeholi v Čechách
 • Benoît-Dominique de La Soujeole OP: Zasvěcený život v křesťanském tajemství
 • Jan Poříz OCD: „Zde všechny mají být přítelkyněmi“

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2015 – vášně

Salve 2/2015 – vášně

 • Tomáš Machula: Vášně jako filozofické a teologické téma
 • Adam Mackerle: Vášně ve Starém zákoně: kniha Přísloví
 • Ctirad Václav Pospíšil: Šest úskalí našeho uvažování o christologii a vášních
 • Servais Pinckaers OP: Vášně a morálka
 • Irenej Šiklar OP: Integrace vášní podle sv. Tomáše Akvinského
 • Michael S. Sherwin OP: Je-li to láska: Chaucer, Tomáš Akvinský a věrnost lásky
 • Je třeba hrát vášnivě. Rozhovor s Wojciechem Giertychem OP
 • Milan Nakonečný: Pojetí vášně v neotomismu a v akademické psychologii
 • Lukáš Fošum OP: Ekonomie vášní. David Hume, Alasdair MacIntyre a Tomáš Sedláček

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2015 – od člověka k člověku

Salve 1/2015 – od člověka k člověku

 • Jan Hojda: Služba jako cesta
 • Tomáš Machula: Význam milosrdenství pro pojetí člověka
 • Michal Opatrný: Povolání sociálního pracovníka a jeho klienta být člověkem
 • Ctirad V. Pospíšil: Překrývání křesťanské a humanitní motivace k sociální a charitativní činnosti
 • Jakub Sirovátka: Služba jako odpověď na etický nárok druhého člověka
 • František Burda: Metasociální pozadí kulturního fenoménu služby
 • Lucie Kolářová: „Od hříšníka k hříšníku“
 • Jana Karlová: Služba jako archetypický dotyk symbolického světa
 • Jan Bierhanzl: Myslet pro druhého
 • Petr Mikoška: Freud, Rogers a nesvobodný klient
 • Helena Tampierová: Literatura jako služba
 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2014

Salve 4/2014

 • Christian Bauer: Změna místa teologie? Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii
 • Janette Gray RSM: M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir
 • Měl jsem víru v Boží slovo. Rozhovor s M.-D. Chenum
 • Claude Geffré OP: Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho
 • M.-D. Chenu, teolog koncilu. Rozhovor s Albertem Mellonim
 • Petr Štica: Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice
 • Martin Vaňáč: Po stopách M.-D. Chenuho v Čechach
 • Kalendárium M.-D. Chenuho
 • Norbert Schmidt: ÜBERRAUM

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2014 – 25 let svobody

Salve 3/2014 – 25 let svobody

 • Jaroslav Šebek: Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody
 • Tomáš Halík: Vyrovnání s minulostí
 • Daniel Kroupa: Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989
 • Tomáš Machula: Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody
 • Miloslav Vlk: Kroky na cestě smíření Čechů a Němců
 • Pavel Černý: Po ekumenickém chodníku
 • Benedikt Mohelník OP: Prorocký duch nesmí ustat
 • Světla a stíny (anketa)
 • Dominik Duka OP: Doslov o kořenech osvobození církve

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2014 – hudba a liturgie II

Salve 2/2014 – hudba a liturgie II

 • Albert Gerhards: V napětí mezi slovem a znamením
 • Wolfgang Bretschneider: Radosti a bolesti reformy církevní hudby
 • Emmanuela Kohlhaasová: Hudba a spiritualita
 • Wolfgang Bretschneider: Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále?
 • Rozhovor s Josefem Kšicou
 • Anketa o hudbě a liturgii (D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj, B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina
 • Richard Mailänder: Staré nové formy. Kolínský evensong a adventní vigilie
 • Milada Jonášová: Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století
 • Brice Tissier: Gregoriánský chorál a současná hudba

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2014 – Eschatologie

Salve 1/2014 – Eschatologie

 • Jan Sokol: Dvojí polarita křesťanské eschatologie
 • Ctirad V. Pospíšil: Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie
 • Jean-Pierre Torrell OP: Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva
 • Jaroslav Brož: Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla
 • David Vopřada: Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje
 • Robert Ombres OP: Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského
 • Ludvík Grundman OP: Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení
 • Edward T. Oakes SJ: Katolická eschatologie a vývoj církevního učení
 • Ježíš na špičce minaretu. Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii
 • Marc Chauveau OP: Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2013 – papežové a koncil

Salve 4/2013 – papežové a koncil

 • Tomáš Petráček: Svatí papežové v nesvatém světě
 • David Vopřada: Autorita koncilů starověké církve
 • Tomáš Petráček: Odvaha a odpovědnost. Papežové a II. vatikánský koncil
 • Anketa: Papežové a koncil (M. Vlk, J. Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano, J. Rybař, M. Sievernich)
 • Radek Martinek: Nad knížaty a králi? Změna vizuálního obrazu papežství po II. vatikánském koncilu
 • Radek Tichý: Annibale Bugnini a obnova liturgie
 • Martin Kočí: Cuius concilium? Quae reformatio? Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2013 – světlo

Salve 3/2013 – světlo

 • Yves-Marie Blanchard: Světlo v Bibli
 • Michel Evdokimov: Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi
 • Jan Kotas: Světlo v liturgii
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD: „Temný mrak ozařující noc“. Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže
 • Bertram Stubenrauch: Sakrální prostor jako obraz víry
 • František Burda: Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě
 • Norbert Schmidt: Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter
 • Alois Kölbl: Citlivá redukce. Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

 • Cena: 80 Kč
Strana: 1 2 3 4 5
 

© 1993 - 2016 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]