Salve

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 4/2014

Salve 4/2014

 • Christian Bauer: Změna místa teologie? Význam M.-D. Chenuho pro praktickou teologii
 • Janette Gray RSM: M.-D. Chenu a škola Le Saulchoir
 • Měl jsem víru v Boží slovo. Rozhovor s M.-D. Chenum
 • Claude Geffré OP: Teologie vtělení a teologie znamení doby v myšlení otce Chenuho
 • M.-D. Chenu, teolog koncilu. Rozhovor s Albertem Mellonim
 • Petr Štica: Impulzy M.-D. Chenuho pro metodu v katolické sociální etice
 • Martin Vaňáč: Po stopách M.-D. Chenuho v Čechach
 • Kalendárium M.-D. Chenuho
 • Norbert Schmidt: ÜBERRAUM

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2014 – 25 let svobody

Salve 3/2014 – 25 let svobody

 • Jaroslav Šebek: Několik poznámek k církevní reflexi pětadvaceti let postkomunistické svobody
 • Tomáš Halík: Vyrovnání s minulostí
 • Daniel Kroupa: Křesťanské principy v české politice po listopadu 1989
 • Tomáš Machula: Teologické fakulty po čtvrtstoletí svobody
 • Miloslav Vlk: Kroky na cestě smíření Čechů a Němců
 • Pavel Černý: Po ekumenickém chodníku
 • Benedikt Mohelník OP: Prorocký duch nesmí ustat
 • Světla a stíny (anketa)
 • Dominik Duka OP: Doslov o kořenech osvobození církve

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2014 – hudba a liturgie II

Salve 2/2014 – hudba a liturgie II

 • Albert Gerhards: V napětí mezi slovem a znamením
 • Wolfgang Bretschneider: Radosti a bolesti reformy církevní hudby
 • Emmanuela Kohlhaasová: Hudba a spiritualita
 • Wolfgang Bretschneider: Jakých úkolů se má zhostit hudba v katedrále?
 • Rozhovor s Josefem Kšicou
 • Anketa o hudbě a liturgii (D. Eben, S. Hořínka, R. Hugo, br. Jan od Kříže, L. Petřvalský, Z. Pololáník, M. Rataj, B. Sojková, J. Trojan, P. Vrábel, J. Zadina
 • Richard Mailänder: Staré nové formy. Kolínský evensong a adventní vigilie
 • Milada Jonášová: Hudba ve Svatovítské katedrále v 18. století
 • Brice Tissier: Gregoriánský chorál a současná hudba

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2014 – Eschatologie

Salve 1/2014 – Eschatologie

 • Jan Sokol: Dvojí polarita křesťanské eschatologie
 • Ctirad V. Pospíšil: Eschatologie jako radost z bytí a „duše“ celé teologie
 • Jean-Pierre Torrell OP: Osobní vzkříšení a budoucnost lidstva
 • Jaroslav Brož: Eschatologická naděje jako bytí „s Kristem“ podle apoštola Pavla
 • David Vopřada: Tři Ambrožovy texty o očišťujícím ohni u bran ráje
 • Robert Ombres OP: Nauka o očistci podle sv. Tomáše Akvinského
 • Ludvík Grundman OP: Jednota lidské osoby – zásadní bod nauky o vzkříšení
 • Edward T. Oakes SJ: Katolická eschatologie a vývoj církevního učení
 • Ježíš na špičce minaretu. Rozhovor s Bronislavem Ostřanským o islámské eschatologii
 • Marc Chauveau OP: Výstavy současného umění v klášteře La Tourette

 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2013 – papežové a koncil

Salve 4/2013 – papežové a koncil

 • Tomáš Petráček: Svatí papežové v nesvatém světě
 • David Vopřada: Autorita koncilů starověké církve
 • Tomáš Petráček: Odvaha a odpovědnost. Papežové a II. vatikánský koncil
 • Anketa: Papežové a koncil (M. Vlk, J. Meisner, K. Skalický, W. Bretschneider, H. Bortnowska, F. X. Halas, B. T. Viviano, J. Rybař, M. Sievernich)
 • Radek Martinek: Nad knížaty a králi? Změna vizuálního obrazu papežství po II. vatikánském koncilu
 • Radek Tichý: Annibale Bugnini a obnova liturgie
 • Martin Kočí: Cuius concilium? Quae reformatio? Druhý vatikánský koncil a zápas o jeho interpretaci

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2013 – světlo

Salve 3/2013 – světlo

 • Yves-Marie Blanchard: Světlo v Bibli
 • Michel Evdokimov: Pohledy na téma světla v pravoslavné církvi
 • Jan Kotas: Světlo v liturgii
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD: „Temný mrak ozařující noc“. Světlo a temnota v mystické zkušenosti Jana od Kříže
 • Bertram Stubenrauch: Sakrální prostor jako obraz víry
 • František Burda: Duchovní sémantika funkce světla v nefigurativní malbě
 • Norbert Schmidt: Nové vitraje – Neo Rauch, Sigmar Polke a Gerhard Richter
 • Alois Kölbl: Citlivá redukce. Rekonstrukce opatského kostela v Pannonhalmě a chrámu sv. Mořice v Augsburgu od Johna Pawsona

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2013 – kánon Starého zákona

Salve 2/2013 – kánon Starého zákona

 • David Bouma: Několik fundamentálně-teologických poznámek k biblickému a zejména starozákonnímu kánonu
 • Jiří Beneš: Tanach mezi Samaritánským pentateuchem a Septuagintou aneb Je užší kánon dostatečný?
 • Jiří Pavlík: Vznik Septuaginty a takzvaný „alexandrijský kánon“
 • Adam Mackerle: Text Starého zákona a Kumrán
 • Adrian Schenker OP: Dnešní pohled na otázku starozákonního kánonu
 • Jiří Pavlík: Starozákonní kánon ve starověké církvi
 • Martin Wernisch: Problematika biblického kánonu v uvažování evropské reformace, především u Martina Luthera
 • Tomáš Petráček: Kánon víry a kánon mravů aneb jeden, nebo dva kánony?
 • Robert Dittmann: Deuterokanonické knihy v protestantské tradici se zřetelem k Bibli kralické
 • Josef Bartoň: Český starozákonní překlad po roce 1900

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2013 – sv. Kateřina Sienská

Salve 1/2013 – sv. Kateřina Sienská

 • Kateřina ze Sieny z pera Rajmunda z Capuy
 • Kateřina Čadková: Extremitates sanctitatis
 • Ludvík Grundman OP: Eucharistická ekleziologie Dialogu sv. Kateřiny Sienské
 • Alessandra Bartolomei Romagnoli: Diskuze o stigmatech
 • Gilles Berceville OP: Prohlášení sv. Kateřiny za Učitelku církve
 • Pavel VI.: Apoštolský list, kterým papež prohlašuje sv. Kateřinu ze Sieny Učitelkou církve obecné
 • Jan Stejskal: Kateřina Sienská v kontextu kázání mnicha Jana Jeronýma z Prahy
 • Kateřina Sienská: List králi Francie

 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2012 – utrpení Boha

Salve 4/2012 – utrpení Boha

 • Marie J. Pitterová OP: Trpící Bůh? Starozákonní pohled na Boží „utrpení“
 • David Vopřada: Boží utrpení u Órigena
 • Gilles Emery OP: Neměnnost milujícího Boha a problémy úvah o „Božím utrpení“
 • Štěpán M. Filip OP: Deitas impassionabilis. Boží netrpnost podle magisteria církve
 • Tváří v tvář utrpení nechci dávat rychlou odpověď. Rozhovor s Albertem-Peterem Rethmannem
 • Pierre Descouvemont: Skutečně Bůh trpí?
 • Krzysztof Olaf Charamsa: Učení svatých o Boží netrpnosti

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2012 - Anglický katolicismus

Salve 3/2012 - Anglický katolicismus

 • Tomáš Petráček: Jezuita George Tyrrell a katolicismus mezi modernismem a medievalismem
 • Paul Vallely: Katolíkem v Anglii
 • Basil Hume: Matka Juliána z Norwiche
 • Benedikt XVI.: Promluva ve Westminster Hall
 • Vincent Nichols: Mše sv. o svátku mučedníků Ctihodné anglické koleje v Římě
 • Mary Cecily Bouldingová OP: Anglikánsko-římskokatolické vztahy od II. vatikánského koncilu
 • Gianfranco Ghirlanda SJ: Význam apoštolské konstituce Anglicanorum Coetibus
 • V Anglii se učí svobodnější cestě ke svobodě. Rozhovor s Vierou Terezií Hašanovou
 • Ondřej Koupil: Angličtí benediktini (odpověď Alešovi)
 • Allan White OP: Mezi exilem a vykoupením: pohled na katolickou církev v Anglii
 • Alexander Tomský: Poznámky k tématu anglické konverze
 • Daniel Soukup: Pravda skutečnosti, pravda fantazie a pravda Zjevení v Pánovi prstenů

 • Cena: 80 Kč
Strana: 1 2 3 4 5 6
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]