Salve

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 2/2012 - Prostor a liturgie

Salve 2/2012 - Prostor a liturgie

 • Benedikt Mohelník OP: Místo duchovní bohoslužby
 • Jan Kotas: Liturgie jako hybatelka změny
 • Dom Samuel: Aby naše mysl byla ve shodě s naším hlasem
 • Stefan Kraus: Ars celebrandi
 • Walter Zahner: Stavba kostelů a liturgie po II. vatikánském koncilu
 • André Vingt-Trois: Katedrála v srdci společnosti
 • Josef Pleskot, Norbert Schmidt: Život kolem pevného středu
 • Petr Tej: Vestavba exercičního domu do kostela sv. Kajetána v Praze
 • Jan Alinče: Dominikánský klášter v Praze-Lysolajích

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2012 - Ateismus

Salve 1/2012 - Ateismus

 • Zdeněk R. Nešpor: Náboženství a ateismus v současné české společnosti ve světle statistických a sociologických výzkumů
 • František Burda: Nové paradigma společnosti "Bůh je mrtev"
 • Herbert Schnädelbach: Zbožný ateista
 • Existuje Bůh?: Rozhovor Josepha kardinála Ratzingera s Paolem Floresem d'Arcais
 • Anthony Kenny: Vědění, přesvědčení a víra
 • Andrzej Dragula: Pravděpodobnost Boha. O nejistotě a osamělosti ateismu
 • Robert Spaemann: Nesmrtelná zvěst
 • Klaus Müller: Myslet Boží existenci
 • Heinrich Watzka SJ: Věří ten, kdo věří v Boha, že Bůh existuje?

 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2011 - Inkvizice

Salve 4/2011 - Inkvizice

 • Tomáš Petráček: Inkvizice kacířských nepravostí
 • Rozhovor s historikem Pawłem Krasem
 • Tomáš Černušák: Dominikáni české provincie jako inkvizitoři ve středověku
 • Bernard Gui OP: Inkviziční manuál středověkého dominikána
 • Štěpán M. Filip OP: Sv. Tomáš Akvinský o (ne)tolerování heretiků
 • Karel Šprunk: Jak vidět inkvizici
 • Ludvík Grundman OP: Od souhlasu k omluvě
 • Guy Bedouelle OP: Inkvizice mezi dějinami a mýtem
 • Jan Hojda: "Kladivo na člověka"
 • František Burda: Inkviziční proces s českým undergroundem

 • Cena: 80 Kč
Salve 3/2011 – Czesław Miłosz

Salve 3/2011 – Czesław Miłosz

 • Jeremy Driscoll OSB Svědectví Czesława Miłosze
 • Jerzy Szymik „Kristus je tu proto...“ Antropocentrismus Miłoszovy theologiae crucis
 • Aleksander Fiut Okamžik věčnosti Mezi vírou a nevírou
 • „Jeden krok dopředu, jeden vzad...“ Rozhovor s Łukaszem Tischnerem
 • Czesław Miłosz Teologický traktát
 • Nad Teologickým traktátem (Jan Sokol, Jacek Salij OP, Jaroslav Med, Krzysztof Czyżewski, Tomáš Halík, Tomasz Dostatni OP)
 • Na hranici mezi intelektem a obrazotvorností Dopisy Czesława Miłosze Thomasi Mertonovi
 • Americká perspektiva Czesława Miłosze

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2011 – Kolumba

Salve 2/2011 – Kolumba

 • Církev jako nositelka umění dnes. Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem
 • Kolumba – Muzeum jako estetická laboratoř. Rozhovor se Stefanem Krausem
 • Friedhelm Mennekes SJ: Jiný pohled. Umění v kolínské sbírce Kolumba
 • Friedhelm Mennekes SJ: Prostor mého dechu: východní věž v kolínské Kolumbě
 • Vybraná díla Kolumby
 • Kdyby se uskutečnilo všechno, co jsem plánoval, nebyl bych tak šťastný. Rozhovor s architektem Peterem Zumthorem
 • Peter Zumthor: Novostavba arcibiskupského diecézního muzea. Myšlenky k návrhu
 • Stefan Kraus: Estetický okamžik – Pokus popsat okamžik beze slov
 • Tomáš Halík: Okamžik víry
 • Kolumba – časový přehled

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2011 StB a církev

Salve 1/2011 StB a církev

 • Tomáš Petráček Několik poznámek k problematice kněží a totalitní státní moci v historickém kontextu
 • Gregor Buß Katoličtí kněží jako neoficiální spolupracovníci Státní bezpečnosti Typologie
 • Pavol Jakubčin Mírové hnutí katolického duchovenstva
 • Jiří Plachý Průnik StB do struktur římskokatolické církve Možnosti a limity historického poznání
 • Jozef Pavol Obete alebo kolaboranti? Tajná spolupráce katolíckych kňazov s ŠtB v Spišskej diecéze
 • Gregor Buß Případ Rosner Rekonstrukce jednoho kontaktu východoněmecké Státní bezpečnosti (Stasi)
 • StB a církev Anketa mezi biskupy zemí bývalého východního bloku Rudolf Baláž, Henryk J. Muszyński, Asztrik Várszegi OSB, Miloslav Vlk, Joachim Wanke
 • Gregor Buß Otázka svobody Jak lze morálně hodnotit neoficiální kontakty se Státní bezpečností?
 • Jaroslav Šebek "Od Velehradu k Anežce" Fenomén protirežimního charakteru náboženských poutí v Československu ve druhé polovině 80. let v kontextu politických a státněbezpečnostních opatření
 • Jan Stříbrný Katolická církev čtyřicet let pod komunistickou mocí
 • Bilance komunistické vlády v ČSSR

 • Cena: 80 Kč
Salve 3-4/2010 Misie

Salve 3-4/2010 Misie

 • Karl kardinál Lehmann Obrácení k životu pro všechny
 • Původ a dosah základní misijní dimenze křesťanské víry
 • Albert-Peter Rethmann Hlásání evangelia jako dialog
 • Křesťanské pojetí misie v pluralitní společnosti
 • Markus Luber SJ Misie v napětí mezi náboženstvím a kulturou
 • Michael Sievernich SJ Může hřích ospravedlnit válku?
 • Francisco de Vitoria OP a jeho příspěvek k mezinárodnímu právu
 • Paul Oberholzer SJ Jezuité v Říši středu
 • Jak první Evropané novověku vstoupili do Číny a vyrovnali se s konfucianismem
 • Kdo se vzpírá politice státu, ten je „harmonizován“ Rozhovor o čínské církvi a misii
 • Emeka Vernantius Ndukaihe Jméno: Vědomý hodnotový klíč k identitě člověka – hlas z Afriky
 • Ludvík Grundman OP Tak (se u)kažte!
 • Z misií v Litoměřicích a Moulleau
 • Philip Jenkins Příští křesťanství

 • Cena: 110 Kč
Salve 2/2010 Kněžství

Salve 2/2010 Kněžství

 • Jaroslav Brož Biblické základy kněžství
 • Tomáš Petráček Kněžství, kněží a dějiny
 • Několik poznámek k proměnám forem kněžského života v moderní době
 • Kde nacházejí svůj vzor a motivaci současní kněží? Matthew Levering Kristus kněz
 • Prohloubení 22. otázky třetí části Summy Theologiae
 • Benedikt Mohelník OP Vztah obecného a služebného kněžství
 • Benoît-Dominique de La Soujeole OP Doktrinální základy kněžské spirituality
 • Přiznávám, že ne vždy postupuji lege artis Rozhovor s Adamem Bonieckým
 • Adriena Šimotová Prostrace. Instalace kresebného objektu v presbytáři Nejsv. Salvátora

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2010 Přátelství

Salve 1/2010 Přátelství

 • Thomas Söding Přátelství s Ježíšem
 • Novozákonní motiv
 • Jan Poříz OCD Nic není člověku na světě přátelské bez člověka, který by mu byl přítelem
 • Přátelství u sv. Augustina
 • Alexius Vandrovec OSB Duchovní přátelství u sv. Aelreda z Rievaulx a mnišská tradice
 • Jean-Marie Gueullette OP Přátelství u sv. Tomáše Akvinského
 • Jesús Castellano Cervera OCD Křesťanská modlitba – přátelství s Bohem
 • Nauka a poselství sv. Terezie od Ježíše
 • Nerezignujme příliš snadno na přátelství Rozhovor s Michałem Ziołem OCSO
 • Fotografie tance Petra Neuberta

 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2009 Francouzský katolicismus

Salve 4/2009 Francouzský katolicismus

 • Tomáš Petráček Moderna, laicita, církev
 • Fenomén francouzské církve v 19. a 20. století
 • Václav Ventura Mission de France
 • Raymond Darricau – Bernard Peyrous Nová společenství ve Francii 1967–1987
 • Ve Francii to ale bylo takhle ostré! Rozhovor s Oldřichem Seluckým
 • Albert Rouet Naděje v akci
 • Místní společenství v Poitiers
 • Antoine Guggenheim Aaron Jean-Marie kardinál Lustiger, „apoštol a prorok“ (Ef 3,5)
 • Jean-Marie Lustiger Srdce Evropy bije v Praze. A toto srdce je křesťanské!
 • Kázání v katedrále sv. Víta v Praze 2. dubna 1989
 • Marcel Gauchet – Frédéric Louzeau Obtížná demokracie
 • Collège des Bernardins – církevní experiment v Paříži Rozhovory s Msgr. J. Beauem, M. de Virvillem a A. Guggenheimem
 • Rozeznít paměť místa Výstava Claudia Parmiggianiho v Collège des Bernardins (22. 11. 2008–31. 1. 2009)
 • Kalendárium francouzské církve

 • Cena: 80 Kč
Strana: 1 2 3 4 5 6
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]