Salve

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 3/2009 Jeruzalémská biblická škola

Salve 3/2009 Jeruzalémská biblická škola

 • Tomáš Petráček Pravda se nemá čeho bát
 • Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy
 • Marie-Joseph Lagrange OP Vzpomínky na Svatou zemi
 • Pavel Jäger – Lukáš Nosek – Tomáš Petráček Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy
 • Benedikt R. Hajas OP Roland Étienne Guérin de Vaux OP (1903–1971) Je dobře, že je překladů víc Rozhovor o českém překladu Jeruzalémské Bible
 • Olivier-Thomas Venard OP Vydávání Bible v Jeruzalémské biblické škole
 • Kalendárium Jeruzalémské biblické školy
 • Příprava české Jeruzalémské Bible v datech

 • Cena: 80 Kč
Salve 2/2009 Křesťanství a filosofie

Salve 2/2009 Křesťanství a filosofie

 • Tomáš Petráček Pravda se nemá čeho bát
 • Stručné dějiny Jeruzalémské biblické školy
 • Marie-Joseph Lagrange OP Vzpomínky na Svatou zemi
 • Pavel Jäger – Lukáš Nosek – Tomáš Petráček Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti Jeruzalémské biblické školy
 • Benedikt R. Hajas OP Roland Étienne Guérin de Vaux OP (1903–1971) Je dobře, že je překladů víc Rozhovor o českém překladu Jeruzalémské Bible
 • Olivier-Thomas Venard OP Vydávání Bible v Jeruzalémské biblické škole
 • Kalendárium Jeruzalémské biblické školy
 • Příprava české Jeruzalémské Bible v datech

 • Cena: 80 Kč
Salve 1/2009 Život Ducha

Salve 1/2009 Život Ducha

 • Tomáš Machula Lidská řeč o Trojjediném Bohu
 • Yves Congar OP Mateřství v Bohu a ženskost Ducha Svatého
 • Ignace de la Potterie SJ Duch Svatý a církev v Novém zákoně
 • Marie-Joseph Le Guillou OP Zkušenost křesťanského Východu – zkušenost Ducha Svatého
 • Nevidím pneumatologický deficit v dějinách západní církve Rozhovor s Brucem D. Marshallem
 • Karel Šprunk Lidské přátelství jako obraz Trojice
 • Benedikt T. Mohelník OP Oživující dar přátelské lásky
 • Štěpán M. Filip OP Zákon Ducha
 • Klára Jelínková Zahrada uzavřená Magdaleny Bartákové

 • Cena: 80 Kč
Salve 4/2008 Polsko - překročit hradby

Salve 4/2008 Polsko - překročit hradby

 • Petr Příhoda Češi a Poláci, jejich víra, zbožnost a vzájemné vztahy
 • Chceme spojovat tradici s modernitou Rozhovor se Zbigniewem Nosowským, šéfredaktorem měsíčníku Więź
 • Kolektiv Laboratorium WIĘZI Vždy na vrchu, či jen na povrchu?
 • Plusy a minusy polské víry
 • Adam Michnik Byl Pontius Pilát liberálním demokratem?
 • Demokracie mezi relativismem a absolutnem – nad knihami Josepha Ratzingera
 • Tomasz Dostatni OP Překonávat hradby
 • Jerzy Szymik Teologie v Polsku
 • Identita, intuice, perspektivy
 • Michał Paluch OP Soteriologie sv. Tomáše Akvinského
 • Elżbieta Adamiaková Mariologie středověku, reformace a katolické reformy
 • Zbigniew Nosowski – Michał Paluch OP – Piotr Jordan Śliwiński OFMCap Pro společenství svědků
 • Ukazatele pro polskou církev
 • Kalendárium polských náboženských dějin ve 20. století
 • Anotace vybraných polských katolických časopisů

 • Cena: 60 Kč
Salve 3/2008 Pius XII.

Salve 3/2008 Pius XII.

 • Tomáš Petráček Církev doby Pia XII.
 • Jaroslav Šebek Papežská politika a české země 1938-1945
 • Philippe Chenaux Pius XII. a druhá světová válka
 • "Papež musí mluvit jako papež" Rozhovor s Philippem Chenauxem
 • Heinz-Gerhard Justenhoven Papež Pius XII., průkopník mírové etiky ve 20. století
 • Piotr Napiwodzki OP Mystici Corporis Christi a spor o pojetí církve
 • Tomáš Petráček Papež Pius XII. a biblická otázka, Geneze a poselství encykliky Divino afflante Spiritu
 • Jan Rückl Pius XII. a liturgické reformy
 • Konrad Glombik Hlavní teze morální nauky Pia XII.
 • Santiago Cantera Montenegro OSB Pius XII a dogma o Nanebevzetí Panny Marie
 • Kalendárium Pia XII.

 • Cena: 60 Kč
Salve 2/2008 Hudba a liturgie

Salve 2/2008 Hudba a liturgie

 • Josef kardinál Ratzinger K teologickému základu liturgické hudby
 • František Kunetka SDB Musica sacra, nebo musica liturgiae sacrae?
 • Friedhelm Mennekes SJ Varhany a liturgie
 • Wolfgang Bretschneider Vox clamantis - hudební skladatel Petr Eben Nahlédnutí do planoucí duše
 • Jean-Rodolphe Kars Dílo Oliviera Messiaena a katolická liturgie
 • Aron Jean-Marie kardinál Lustiger Úvahy nad dílem Oliviera Messiaena
 • bratr Émile Modlitba se zpěvy v Taizé
 • Zpěv žalmů - těžiště mnišské modlitby aneb Jak postavit oficium na nohy Rozhovor s otcem Mikulášem, novicmistrem a kantorem v klášteře Sept-Fons

 • Vyprodáno, 60 Kč
Salve 1/2008 Kazatelství

Salve 1/2008 Kazatelství

 • Benedikt Mohelník OP Morek kázání
 • David Vopřada Planus atque suavissimus doctor Milánský biskup Ambrož coby kazatel
 • Paul-Bernard Hodel OP Počátky dominikánského kazatelství
 • Raniero Cantalamessa OFMCap „Z každého planého slova“ (Mluvit „jako Božími slovy“)
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD Živé svědectví o moci evangelia (Kazatelství a duchovní život podle Markova evangelia)
 • Anketa mezi kazateli (T. Radcliffe OP, T. Halík, J. Skoblík, T. Špidlík SJ, D.-B. de La Soujeole OP, F.-P. Tebartz-van Elst)
 • Libuše Martínková Kazatelství a Internet
 • Kazatelna v proměnách času

 • Cena: 60 Kč
Salve 4/2007 Teologie

Salve 4/2007 Teologie

 • Víme dnes o Bohu víc, než věděli apoštolové? Rozhovor s Christophem kardinálem Schönbornem OP
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM Náboženství ve světle teologie, religionistiky a filozofie
 • Štěpán M. Filip OP Teologický pluralismus
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD Světci - jediní nebo přinejmenším nejlepší teologové? (Příspěvek k naznačení vztahu teologie a svatosti)
 • Štěpán M. Filip OP Melchor Cano a jeho dílo De locis theologicis
 • Yves M.-J. Congar OP Liturgie jako svědek posvátné tradice
 • Gilbert Narcisse OP Uvedení do postupu teologické
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM Povzbuzení k pravé naději, Zamyšlení nad novou encyklikou Benedikta XVI.
 • Nevím, co je „klasická“ ilustrace Bible, Rozhovor s Václavem Sokolem, autorem výtvarného doprovodu čísla

 • Cena: 48 Kč
Salve 3/2007 (Anti-)modernimus

Salve 3/2007 (Anti-)modernimus

 • Otto Weiss Katolický modernismus (Pojem – sebeidentifikace – podoby – důsledky)
 • Guy Bedouelle OP Pius X.: nesmlouvavý papež, nebo reformátor?
 • Tomáš Petráček Arcibiskup a „jeho modernista“ (E. I. Mignot a A. Loisy – příběh zapovězeného přátelství)
 • Štěpán M. Filip OP Moderní encyklika proti modernismu, aneb Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis?
 • Benedict T. Viviano OP Církev v moderním světě a francouzští dominikáni
 • Zpráva královéhradeckého biskupa Josefa Doubravy o modernismu z roku 1906
 • Jaroslav Hrdlička Idea „zápasu“ ve střetech českých radikálně modernistických nacionalistů a jejich odpůrců v letech 1919–20 (Karel Farský, František Kovář a František Kordač)
 • Milost rozumět své době a milovat ji Rozhovor s Bernardem Montagnesem OP
 • Církev v době (anti-)modernistické krize Přehled hlavních událostí

 • Vyprodáno, 48 Kč
Salve 2/2007 Prostituce

Salve 2/2007 Prostituce

 • Eva Sibylle Vogel-Mfatová Žalm 69 z pohledu obchodované ženy
 • Albert-Peter Rethmann Důstojnost těla a zranitelnost duše
 • Jan Heller Nevěstka Rachab
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD „Tvá víra tě spasila. Jdi v pokoji!“ (Lk 7, 50) (Evangelium Ježíše Krista a nucená prostituce)
 • Marie Boháčová Nejstarší řemeslo, nebo nejstarší zločin?
 • René Milfait Dítě jako zboží v prostituci
 • Eugenia Bonettiová MC Noví Samaritáni třetího tisíciletí
 • Papežská rada pro pastoraci migrantů a itinerantů První mezinárodní pastorační setkání se zaměřením na osvobození žen ulice
 • Mnohotvárnost blíženské lásky Křesťanská hnutí a organizace pomáhající „ženám z ulice“
 • Neuhýbat pohledem a jednat! Rozhovor s Leou Ackermannovou

 • Vyprodáno, 48 Kč
Strana: 1 2 3 4 5 6
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]