Salve

Revue Salve je významný český časopis vycházející od roku 1991. Jeho dlouholetým šéfredaktorem je od roku 1997 Dominik Duka OP, současný pražský arcibiskup. Revue se snaží nabídnout všem lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře šíři současného živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Současná podoba koncepčně propracovaných čísel nabízí náhledy na dané téma z více rozdílných a někdy i protichůdných úhlů.

Salve 1/2007 Teologie (a) umění

Salve 1/2007 Teologie (a) umění

 • Punkta k teologii umění
 • Klára Jelínková Pojem křesťanského umění u Jacquesa Maritaina
 • Martin Bedřich Josef Cibulka a moderní sakrální architektura
 • Pie Raymond Régamey OP Poslušnost vnitřní výzvě
 • Henri matisse a kaple ve Vence
 • Norbert Schmidt Stavba kaple dominikánek ve Vence
 • Dom Samuel OCSO Modlitba a kultura
 • Matissovy myšlenky - pomoc pro modlitbu?
 • Úryvky z Deníku jednoho díla
 • Církev a umění v Kolíně nad Rýnem
 • Experiment Kolumba Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem
 • Norbert Schmidt Kostel jako prostor pro otázky Friedhelm Mennekes SJ a Kunst-Station St. Peter v Kolíně nad Rýnem

 • Vyprodáno, 48 Kč
Salve 3-4/2006 Trojice

Salve 3-4/2006 Trojice

 • Thomas Sternberg Zákaz zobrazování Boha Otce?
 • Trinitární teologie je „duchovní cvičení“ Rozhovor s Gillesem Emerym OP
 • Gilles Emery OP Osoba Otce
 • André-Marie Ponnou-Delaffon K teologii Ducha svatého
 • Benedikt Tomáš Mohelník OP Od teologie k ekonomii Poslání Božských Osob podle Sumy teologie sv. Tomáše Akvinského
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM Tajemství Trojjediného a lidská společnost
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD Žít životem Boha (Uvedení do trojiční spirituality podle sv. Jana od Kříže)
 • Blahoslavená Alžběta od Trojice Chválou slávy Trojice (Nebe ve víře 32.42–44)
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM Současná česká trinitologie

 • Cena: 90 Kč
Salve 2/2006 Maritain

Salve 2/2006 Maritain

 • Jean Daujat Maritainovo poslání
 • Philippe Chenaux Maritain na úsvitu třetího tisíciletí
 • Miroslav Novák Myšlení Jacquesa Maritaina v bývalém Československu
 • Klára Jelínková Umění ve filozofii Jacquesa Maritaina
 • Rozlišovat, ale neoddělovat Rozhovor s Karlem Šprunkem
 • Maritain a pravda
 • Jacques Maritain O časném poslání křesťana
 • Jacques Maritain Existovat spolu s lidem
 • Jacques Maritain o antisemitismu
 • Jacques Maritain Problém politického sjednocení světa
 • Jacques Maritain Přirozená mystická zkušenost a prázdnota
 • Jacques Maritain v datech
 • Bibliografie textů Jacquesa a Raïssy Maritainových v českém jazyce

 • Vyprodáno, 48 Kč
Salve 1/2006 Mnišství

Salve 1/2006 Mnišství

 • Jiří Pavlík Hodnocení vzdělání v literatuře počátků egyptského mnišství
 • Anselm Pavel Skřivánek OSB Počátky benediktinských klášterů v českých zemích
 • Exordium Parvum O počátcích kláštera v Cîteaux
 • Bůh je svobodný, může nás zaskočit Rozhovor s Dom Patrikem, opatem kláštera Sept-Fons
 • Maria Assumpta Schenklová Ocist Ženská mystika v německém středověku
 • Alexius Vandrovec OSB Abatyše s kvazibiskupskou jurisdikcí
 • Tomáš Petráček Proč a jak vznikají řeholní řády? Pierre Mandonnet OP a spor o výklad církevních dějin v době modernistické krize
 • Norbert Schmidt Hora mnichů

 • Vyprodáno, 48 Kč
Salve 4/2005 Hledání univerzality

Salve 4/2005 Hledání univerzality

 • Sv. Tomáš a králík, který hraje na housle Rozhovor s Petrem Dvořákem a Tomášem Halíkem o přirozeném zákonu a hledání univerzality
 • Aleš Caha Příkazy přirozeného zákona - Tomáš Akvinský inspirován dílem Ciceronovým
 • Duns Scotus Desatero a přirozený zákon
 • Karel Šprunk Ke Scotově pojetí přirozeného zákona
 • Tomáš Chudý Přirozené právo jako první milost
 • Albert-Peter Rethmann Právo a morálka Zamyšlení nad jejich sporným vztahem
 • Jürgen Habermas a Joseph kardinál Ratzinger Předpolitické morální základy svobodného státu - Mnichovská debata
 • Norbert Schmidt Le Corbusierův Modulor
 • Dobrá fotka může vzniknout každou vteřinu Rozhovor s Hanou Rysovou, autorkou výtvarného doprovodu tohoto čísla

 • Vyprodáno, 30 Kč
Salve 3/2005 Spravedlivá válka

Salve 3/2005 Spravedlivá válka

 • Může být válka spravedlivá? Rozhovor Dominika Duky, Tomáše Holuba a Alberta-Petera Rethmanna
 • Mireia Ryšková Mír a válka v pojetí apoštola Pavla
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM František z Assisi a problematika míru
 • James Turner Johnson Spravedlivá válka včera a dnes
 • Tomáš Holub Dopad objevu atomové pumy na etický diskurs během studené války
 • Thomas Hoppe Prevence násilí místo preventivních válek
 • Heinz-Georg Justenhoven Etika míru u Jana Pavla II.

 • Vyprodáno, 30 Kč
Salve 2/2005 Eucharistie

Salve 2/2005 Eucharistie

 • „Přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2, 2) Rozhovor s Joachimem kardinálem Meisnerem
 • Joseph kardinál Ratzinger Hostina smířených – slavnost zmrtvýchvstání
 • Jan Słomka Svatý Cyprián - otec latinské teologie eucharistie
 • Charles Journet Mše svatá, neboli Trvání oběti Nového zákona
 • Štěpán M. Filip OP „Duše svaté mešní oběti“ podle sv. Tomáše Akvinského
 • Jean-Pierre Torrell OP Adoro Te devote - Nejkrásnější modlitba sv. Tomáše Akvinského
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD Eucharistie: zjevení Otcovy lásky a brána k Trojici, Mystická báseň Jana od Kříže Že dobře já znám pramen
 • Otec Jeroným Dvě úvahy o kněžství
 • Naděje může taky jenom šeptat Rozhovor se Zdeňkem Rotreklem

 • Vyprodáno, 30 Kč
Salve 1/2005 Ženy v církvi

Salve 1/2005 Ženy v církvi

 • Mireia Ryšková Žena ve starověké společnosti a v prvotní církvi
 • Johannes Hofmann Císařovna Pulcheria
 • Sv. Kateřina Sienská Dva listy papeži Řehoři XI. (úvod Dominik Duka OP)
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD „Ženský génius“ v tereziánském Karmelu
 • Edith Steinová Dopis papeži Piu XI. (úvod Maria Amata Neyerová OCD)
 • Madeleine Delbrêlová Ateistické prostředí, okolnost příhodná pro naše vlastní obrácení
 • Růžena Vacková Dopis generálnímu tajemníkovi OSN (úvod Tomáš Halík a Adéla Gjuričová)
 • Miroslav Zedníček Jáhenky v církvi

 • Vyprodáno, 30 Kč
Salve 4/2004 Sakrální architektura

Salve 4/2004 Sakrální architektura

 • Martin Rusina Katolický kostel pro Prahu - diplomní projekt
 • Prostor kostela utváří víru někdy hlouběji než hlásání slova Rozhovor s Klementem Richterem
 • Pavel Kopeček Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM Chrám jako symbol přebývání Boha v člověku a mezi lidmi
 • Aleš Filip Chrámy snivců, Ideální architektura středoevropského fin-de-siècle
 • Norbert Schmidt Duch vane, kam chce; portrét Marie-Alain Couturiera OP
 • Marie-Alain Couturier OP L‘Art Sacré – vybrané texty
 • Le Corbusier Poslední sbohem příteli
 • Nesložili jsme slib minimalismu! rozhovor s Dom Samuelem OCSO, představeným kláštera Matky Boží v Novém Dvoře

 • Vyprodáno, 30 Kč
Salve 3/2004 Čistota

Salve 3/2004 Čistota

 • Simon Tugwell OP Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha
 • Ctirad Václav Pospíšil OFM Čistota srdce Ježíše z Nazareta
 • Pavel Vojtěch Kohut OCD Toto tajemství je veliké
 • Arnaldo Pigna OCD Prožívat zasvěcenou čistotu
 • Pravá láska a čistota - úryvek z Instrukce Papežské rady pro rodinu Lidská sexualita: pravda a význam
 • Jiří Paďour OFMCap Otázky a odpovědi na téma celibátu
 • Jordán Saský OP Dopisy Dianě d'Andalò
 • Boguslaw Nadolski TChr Čistota srdce a liturgie

 • Vyprodáno, 30 Kč
Strana: 1 2 3 4 5 6
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]