E-knihy

Dialog

Dialog

 • Kateřina Sienská,
 • 3. vydání, váz. 368 str.

Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Pouze jako e-kniha, 250 Kč
Dokumenty 1. vatikánského koncilu

Dokumenty 1. vatikánského koncilu

 • 104 str.

První vatikánský koncil (1869--1870) definoval ve své věroučné konstituci Dei Filius dogma o přirozené poznatelnosti Boha lidským rozumem a v konstituci Pastor aeternus se vyjádřil o papežské neomylnosti. Kromě pracovního překladu dokumentů zde čtenáři najdou i několik textů uvádějících událost koncilu do širších dobových a teologických souvislostí.

 • Pouze jako e-kniha, 80 Kč
1. Úvod do filosofie, Filosofická logika

1. Úvod do filosofie, Filosofická logika

 • Jiří Fuchs,
 • 192 s.

Rozvržení celého cyklu klasické filosofie, která vychází z aristotelských inspirací, a předběžnou orientaci v této disciplíně poskytuje první část knihy - Úvod do filosofie. Tradiční logika jakožto filosofická disciplína se neredukuje na pouhý návod správného myšlení. Zpracovává i teoretická témata a klade důraz na odůvodnění svých poznatků, čímž rozptyluje domněnky o jejím překonání.

 • Pouze jako e-kniha, 100 Kč
2. Kritický problém pravdy (noetika)

2. Kritický problém pravdy (noetika)

 • Jiří Fuchs,
 • 176 s.

Kniha není koncipována jako klasická učebnice a nezachycuje kompletně téma poznání. Klade důraz především na noetický aspekt teorie poznání v opozici vůči historicky převládajícímu psychologizujícímu aspektu.

 • Pouze jako e-kniha, 70 Kč
Otázky o duši

Otázky o duši

 • Tomáš Akvinský,
 • bilingva, 392 str.

Další z Questiones disputatae svatého Tomáše. Český a latinský text. Překlad, úvod a výkladové poznámky Tomáš Machula.

 • Pouze jako e-kniha, 200 Kč
Rozdělení a metody vědy

Rozdělení a metody vědy

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 136 s.

5. a 6. otázka komentáře sv. Tomáše k Boethiovu spisu De Trinitate. Jedno z nejvýznamnějších děl anticko-středověké tradice na téma teorie poznání a vědy. Dvojjazyčně (lat.-čes.), s úvodní studií Tomáše Machuly.

 • Pouze jako e-kniha, 82 Kč
O lásce. Výběr otázek z Teologické sumy.

O lásce. Výběr otázek z Teologické sumy.

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 248 s.

Filosofický jazyk sv. Tomáše ukrývá hlubokou zkušenost lásky a jemně rozlišuje všechny její podoby. Přeložil, poznámkami a úvodem opatřil K. Šprunk.

 • Pouze jako e-kniha, 130 Kč
O pravdě, o mysli

O pravdě, o mysli

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 360 s.

Přeložené otázky De veritate a De mente patří mezi 27 otázek širšího stejnojmenného pojednání De veritate z Questiones disputatae. V první z nich se sv. Tomáš ptá po povaze pravdy, v druhé si všímá především toho, jak je v mysli zobrazena podoba božské Trojice. Dvojjazyčný text.

 • Pouze jako e-kniha, 140 Kč
O zákonech v Teologické sumě

O zákonech v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • epub, mobi, 144 s.

Vybrané otázky z Teologické sumy, týkající se zákona Božího a přirozeného (ST II, 90-107), s komentářem a úvodem K. Šprunka.

 • Pouze jako e-kniha, 90 Kč
Výklad vyznání víry a Desatera

Výklad vyznání víry a Desatera

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 224 str.

Tato dvě opuscula patří mezi Tomášova kázání. Díky nim si můžeme představit Tomáše Akvinského nejen jako scholastického učence, ale především jako světce. Jeho cílem bylo vést posluchače ke svatosti, a tomu odpovídá jazyk a styl těchto kázání - konkrétní, určovaný denní zkušeností a úctou k Božímu slovu. Díky své hloubce a jasnosti k nám jeho homilie promlouvají i dnes.

 • Pouze jako e-kniha, 140 Kč
O důvodech víry

O důvodech víry

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 96 str.

Dnešní pokusy o křesťansko-islámský dialog nejsou ničím novým a nebyly nové ani v době svatého Tomáše Akvinského. Nový byl však způsob, jakým se nyní snažilo křesťanství s islámem vypořádat. Zatímco zpočátku byl islám považován za křesťanskou herezi a kontroverze s ním měly čistě polemický ráz, na počátku 13. století se začínají objevovat pokusy - především zásluhou františkánů a dominikánů - o šíření misie mezi muslimy v Orientu a v Evropě. Zatímco františkáni se orientují na praktickou pastorační činnost (být příkladem a vyzývat k obrácení), dominikáni se snaží o intelektuální konfrontaci s islámem. K těmto pokusům patří i Tomášovo pojednání O důvodech víry (De rationibus fidei), obsahově velmi podobné Sumě proti pohanům. I zde se Tomáš snaží představit křesťanskou víru tak, aby jeho argumentace byla srozumitelná rovněž pro nevěřící.

 • Pouze jako e-kniha, 76 Kč
Divinum illud munus

Divinum illud munus

 •  Lev XIII,
 • z latiny přeložil Ctirad Václav Pospíšil, 40 s., rok vydání 1998

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších vydaná v roce 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém.

 • Pouze jako e-kniha, 50 Kč
Ponoř se! - e-kniha

Ponoř se! - e-kniha

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložila Marcela Koupilová, brož., 288 str., rok vydání 2017

„Naší víře se bude dobře dařit jedině tehdy, když znovu objevíme hluboký smysl krásy prostého obřadu křtu. Křest se dotýká nejhlubších dramat lidského života: narození, zamilování se, odvahy vydat se druhým lidem, hledání smyslu, dospívání, vyrovnávání se s utrpením a selháním, a konečně smrti. Kdybychom křest zkoumali náležitě, osvětlil by se tím každý aspekt našeho lidství, naše nejhlubší naděje a touhy,“ říká v předmluvě autor. Kniha pak prochází krok za krokem obřad křtu a ukazuje, že je v něm jako v semínku obsažen náš celoživotní program i cíl.

 • Pouze jako e-kniha, 220 Kč
Proč být křesťan? - e-kniha

Proč být křesťan? - e-kniha

 • Timothy Radcliffe,
 • z angličtiny přeložil Daniel Soukup, brož., 264 s., rok vydání 2017

Je-li křesťanství pravdivé, mělo by to být vidět i na životech křesťanů – měly by být prodchnuté svébytnou nadějí, svobodou, štěstím a odvahou. To je základní myšlenka knihy bývalého magistra dominikánského řádu Timothyho Radcliffa. V tomto moudrém a brilantně napsaném „úvodu do křesťanství“ autor jedinečně propojuje hluboké znalosti teologie a literatury, zkušenosti z cest po celém světě i vnímavost pro palčivé problémy dneška.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Pouze jako e-kniha, 190 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]