Ediční řada Summa theologiae

Konečně jsme sebrali odvahu k činu, k němuž nás povzbuzují obdivovatelé Tomáše Akvinského již mnoho let: začínáme vydávat nový překlad Teologické sumy! Následujeme – a věříme, že i vylepšujeme – příklad našeho prvorepublikového předchůdce, dominikánské edice Krystal. Uvědomujeme si náročnost takového úkolu a musíme se ho ujmout s rozvahou a rozumem – proto počítáme s horizonty nikoli let, ale desetiletí (snad ne staletí). Výsledkem by měl být 1–1,5m tmavomodrých hřbetů ve vaší knihovně – rezervujte si, prosíme, toto místo za 50 let!


Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

Člověk jako tělo a duše v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 104 str.

Problém duše a těla a jejich vztahu, zařazení člověka do hierarchie stvoření, nesmrtelnost lidské duše a její specifičnost oproti duši jiných tvorů, to jsou některé z problémů, jimiž se zabývají kvestie 75 a 76 (STh I) uvozující Tomášův traktát o člověku. Překlad a úvodní studie: Kateřina Kutarňová. Svazek vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

 • Cena: 130 Kč
Dary Ducha svatého v Teologické sumě

Dary Ducha svatého v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 104 str.

Tento svazek obsahuje překlad tří kvestií (STh I-II, q. 68-70), které završují morální pojednání o dobrých habitech, tedy ctnostech. Po tématu přirozeně získávaných morálních ctností přichází na řadu otázky nadpřirozeného působení v člověku. Nejedná se zatím o vlité teologické neboli božské ctností, ani o milost obecně, ale o specifické působení Ducha svatého v člověku: to znamená dary Ducha svatého, blahoslavenství a plody (ovoce) Ducha svatého. Překlad a úvodní studie: Tomáš Machula. Vychází v roce 2017 v řadě Summa theologiae.

 • Cena: 130 Kč
O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

O lásce a milosrdenství v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • stran 236, brož.

V roce zasvěceném Božímu milosrdenství bychom se měli také ptát po našem lidském milosrdenství, vždyť i my máme být milosrdní, jako je milosrdný náš nebeský Otec. Přestože se láska (a milosrdenství jako její účinek) často chápe jako protiklad rozumu, svatý Tomáš ukazuje, že je tomu právě naopak – láska je vrcholným projevem rozumové přirozenosti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 275 Kč
O blaženosti v Teologické sumě

O blaženosti v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož. 128 str.

Další díl Teologické sumy (ST I-II, q. 1-5) se zabývá posledním cílem člověka, který je zároveň principem lidského jednání, alespoň toho mravně dobrého. Tomáš souhlasí s Aristotelem, když říká, že posledním cílem člověka je blaženost. Její křesťanské vymezení se však od čistě filosofického podstatně liší. Překlad a úvodní studie Tomáš Machula.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 160 Kč
O andělech (I) v Teologické sumě

O andělech (I) v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 228 str.

První svazek dlouho očekávaného nového překladu Teologické sumy se věnuje andělům (ST I, q. 50-64). Otázky tohoto svazku se týkají substance andělů, jejich vztahu k materii a místu, jejich poznání a vůle, zkoumají jejich stvoření a dokonalost, ale i zlo viny a trest démonů. Pokud hledáte důvod, proč začínáme zrovna anděly – není žádný…

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 260 Kč
O andělech (II) v Teologické sumě

O andělech (II) v Teologické sumě

 • Tomáš Akvinský,
 • brož., 108 str.

Druhý titul nové řady doplňuje téma andělů dalšími devíti otázkami (ST I, q. 106-114). Tomáš Akvinský mezi dva soubory andělských otázek vkládá jiné téma, a proto i český překlad vytváří pomocí dvousvazkového vydání prostor pro další díl Sumy ve vaší knihovně.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 130 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]