Ediční řada Thesaurus

Kázání na Píseň písní (2. vyd.)

Kázání na Píseň písní (2. vyd.)

 • Sv. Bernard z Clairvaux,
 • váz., 488 str.

Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce).

Druhé opravené vydání všech 86 kázání vychází souhrnně v jednom svazku a bez paralelního latinského textu. Překlad Markéta Koronthályová.

 • Cena: 560 Kč
Putování mysli do Boha

Putování mysli do Boha

 • Svatý Bonaventura,
 • 3. vydání, brož., 120 str.

Za Bonaventurovým „Itinerariem“ se skrývá originální mystická zkušenost, kterou navíc uměl Bonaventura jako vynikající teolog promyslet a jako skvělý literát i jedinečným způsobem vyjádřit. Obdobné spojení mezi autentickou mystikou a teologií na tak vysoké úrovni není rozhodně běžnou záležitostí, a právě proto Itinerarium ani po třech čtvrtinách tisíciletí neztratilo nic ze své svěžesti a přitažlivosti.

3. vydání v řadě Thesaurus v roce 2017, u příležitosti 800. výročí Bonaventurova narození.

Překlad, úvodní studie a poznámky: C. V. Pospíšil.

 • Cena: 165 Kč
Dialog

Dialog

 • Kateřina Sienská,
 • 3. vydání, váz. 368 str.

Třetí vydání klasického díla dominikánské duchovní školy, v níž se protíná teologie s mystikou. Překlad byl revidován podle kritického vydání J. Cavallini. Učitelka církve dochází k věčným pravdám, které až podivuhodně souznějí se scholastickou naukou, a to nikoli cestou vědeckého zkoumání, ale vlitým darem moudrosti.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Pouze jako e-kniha, 250 Kč
Divinum illud munus

Divinum illud munus

 •  Lev XIII,
 • z latiny přeložil Ctirad Václav Pospíšil, 40 s., rok vydání 1998

Encyklika papeže Lva XIII. o působení Ducha svatého v církvi a v jednotlivých duších vydaná v roce 1897 se stala významným podnětem k rozvoji pneumatologie ve 20. století. Po více než 400 letech představuje první rozsáhlý dokument západního magisteria o Duchu svatém.

 • Pouze jako e-kniha, 50 Kč
Kázání pro dobu adventní a vánoční

Kázání pro dobu adventní a vánoční

 • Bernard z Clairvaux,
 • váz., 320 str.

Sbírka kázání svatého Bernarda pro okruh doby adventní a vánoční navazuje na čtenářsky úspěšná dvousvazková Kázání na Píseň písní. Hluboká znalost Písma a církevních otců, psychologická a duchovní zkušenost svatého Bernarda se mohou stát bohatou inspirací pro dnešní kazatele, ale především pro duše usilující o důvěrné setkání s tajemstvím Vtělení.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 350 Kč
O formaci kazatelů

O formaci kazatelů

 • Humbert z Romans,
 • váz., 240 str.

Českému čtenáři se dostává do rukou nejen překlad zajímavého středověkého díla dominikánské tradice, ale spis, který nepřestává být aktuální ani dnes. Budou jistě místa, nad kterými se pousměje pro jejich archaičnost. Mnohem víc však bude těch, kde čtenář snadno pochopí, že Humbertovy analýzy, postřehy a rady neztratily pod nánosem staletí nic ze své pravdivosti a svěžesti. Kazatelům i jejich posluchačům může být útěchou vědomí, že problémy, se kterými se potýkáme dnes, nejsou nepodobné těm, které řešil v polovině 13. století představený dominikánského řádu. To dodá Humbertovým radám věrohodnosti pro naši současnost.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 300 Kč
Idea univerzity

Idea univerzity

 • John Henry Newman,
 • váz., 288 str.

Soubor přednášek a esejů nazvaný Idea univerzity vznikal v 50. letech 19. století, kdy John Henry Newman spoluzakládal Irskou katolickou univerzitu a posléze se stal jejím prvním rektorem. Autor v nich výmluvně hájí ucelené vysokoškolské vzdělání zahrnující humanitní a přírodní vědy i filozofii a teologii.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 320 Kč
Kázání na Píseň písní II.

Kázání na Píseň písní II.

 • Bernard z Clairvaux,
 • váz., 496 str.

 • Vyprodáno, 470 Kč
Rizika víry

Rizika víry

 • John Henry Newman,
 • váz., 172 str.

Publikace přináší výběr Newmanových kázání, která on sám v listě svému příteli označil za nejlepší.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Cena: 190 Kč
Kázání na Píseň písní I

Kázání na Píseň písní I

 •  Bernard z Clairvaux,
 • váz., 528 s.

Je to Bernardovo nejrozsáhlejší a ve středověku také nejrozšířenější dílo, které vznikalo v průběhu posledních 18 let Bernardova života. Nejedná se o historicko-kritickou exegezi, ale o duchovní pochopení Písně písní. Bernard zde poukazuje na dvojí rozměr Písně písní: eklesiologický (duchovní život církve) a mystický (duchovní život jednotlivce). Z celkového počtu 86 kázání vyjde v latinsko-české verzi zatím prvních 41 promluv. Překlad Markéta Koronthályová.Vyšlo v řadě Thesaurus.

Začtěte se do ukázky z knihy.

 • Vyprodáno, 475 Kč
Nevěsta Slova

Nevěsta Slova

 • Columba Marmion,
 • brož., 72 s.

Slavný benediktinský opat podává výklad Písně písní jako obrazu snoubeneckého vztahu mezi Kristem a panenskou duší. Podmínky a důsledky takového vztahu však platí v analogické podobě pro každého křesťana, jenž se chce plně odevzdat Kristu.

 • Cena: 66 Kč
Katechetické spisy

Katechetické spisy

 • Svatý Augustin,
 • váz., 184 s.

Katechetická dílka svatého Augustina odrážejí praxi církve té doby, ačkoli v mnohém ji přesahují a obohacují. Novým prvkem je historický výklad dějin spásy, na němž Augustin teprve staví systematický výklad křesťanského učení. Nechybí ani zajímavé psychologické a didaktické postřehy. (O náboženském vyučování katechumenů, Kázání ke katechumenům "O Vyznání víry", Vavřincova příručka o víře, naději a lásce, O křesťanském boji)

 • Cena: 195 Kč
Propast k propasti volá

Propast k propasti volá

 • Jan Tauler,
 • váz., 216 s.

Soubor 18 kázání s obsáhlou úvodní studií seznamuje čtenáře s postavou dominikánského kazatele Jana Taulera, který patří spolu s Mistrem Eckhartem a Jindřichem Susem k nejvýznamnějším představitelům německé mystiky.

 • Cena: 205 Kč
O věčné blaženosti svatých

O věčné blaženosti svatých

 • Robert Bellarmin,
 • váz.,184 s.

Učitel církve rozjímá o nebeské blaženosti na základě biblických obrazů a podobenství. Hluboké teologické pravdy jsou zde podány jednoduchou a přístupnou formou.

 • Cena: 185 Kč
O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi

O milosti a svobodném rozhodování, Odpověď Simplicianovi

 • Svatý Augustin,
 • váz., 144 s.

V těchto spisech řeší učitel církve nesnadnou otázku vztahu Boží milosti a lidské svobody.

 • Vyprodáno, 145 Kč
Útěcha mého putování

Útěcha mého putování

 • Girolamo Savonarola,
 • brož., 152 s.

Drobné apologetické dílo psané formou středověké disputace duše a Ducha. Překlad je doplněn životopisem autora, o němž stále není rozhodnuto, zda se stal mučedníkem pravé víry nebo obětí svého fanatismu.

 • Cena: 100 Kč
 

© 1993 - 2018 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]