";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Krystal OP — nakladatelství teologické a filosofické literatury — krystal.op.cz

Novinky

O blaženosti v Teologické sumě

O blaženosti v Teologické sumě

  • Na přirozené rovině je pro Tomáše posledním cílem života samozřejmě život ctnosti, na rovině nadp…

Tři filosofie života

Tři filosofie života

  • Americký popularizátor filosofie Peter Kreeft má jedinečný talent věci uchopit z neobvyklého úhlu…

Všechny novinky

Připravujeme

Svatá Máří Magdaléna

J.-B. Henri Lacordaire

Tak jako každý národ, má i francouzská Provence své věrozvěsty, k nimž se po celá tisíciletí upíná vděčností a zbožností. Je to rodina Lazara z Betánie a zvláště Marie Magdalena. Konec jejího života je podle tradice spjat s jeskyní Sainte-Baume, kde dosud dlí její ostatky. Zdejší klášter svatého Maximina se stal místem obnovy dominikánského řádu, kterou inicioval právě Lacordaire. Dominikáni se tak v polovině 19. století znovu ujímají funkce strážců hrobu svaté Máří Magdalény. Kniha vychází v roce 800. výročí založení řádu.

cyklus diskusních večerů nad knihami z nakladatelství Krystal OP

O nakladatelství

Nakladatelství Krystal OP publikuje teologickou, duchovní a filosofickou literaturu. Je svázáno s dominikánským řádem a sídlí v pražském dominikánském klášteře. Nakladatelství se snaží, stejně jako řád bratří dominikánů, sloužit slovem k poznání pravdy. Navazuje na prvorepublikovou dominikánskou edici stejného jména.

 
 

© 1993 - 2016 Krystal OP s.r.o. - nakladatelství teologické a filosofické literatury
Nakladatelství Krystal OP doporučuje knihkupectví Oliva | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]